Con cháu Họ Tô Phúc Trực được nối tiếp dòng máu của Tổ tiên, của các bậc tiền nhân tài ba, như: cụ Tô Trân, Tô Gĩ và nhiều nhân sĩ, trí thức khác nên đều thành đạt đi làm quan, làm việc ở nhiều địa phương trong cả nước. Vì vậy, hiện nay số hộ định cư tại làng Xuân Cầu chỉ có 10 hộ với 40 nhân khẩu, nhưng đã có 25 người tốt nghiệp đại học và trên đại học. Số người định cư lập nghiệp tại Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là 50 hộ với 200 nhân khẩu.