Nhân 10 năm lễ suy tôn Thần Long Đỗ - Tô Lịch là Thủy tổ Họ Tô Việt Nam, ngày 19 tháng 9 năm 2020 (tức ngày 3 Tháng Tám năm Canh Tý; tại đền Bạch Mã , Thường trực Hội đồng Họ Tô Việt Nam đã Cáo yết Thần Long Đỗ - Tô Lịch. Ban biên tập xin đăng toàn văn bài văn Tế Yết cáo Thần Long Đỗ - Tô Lịch để bà con cô bác trong dòng họ được biết .

Họ Tô làng Bao Hàm, xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là dòng họ lớn nhất làng Bao Hàm có bề dày lịch sử gần 600 năm.

Làng Bao Hàm có diện tích trên 1km2, có một con kênh chảy giữa làng theo hướng Đông - Tây chia  làng thành hai nửa làng trên và làng dưới. Làng Bao Hàm được đổi tên từ làng Bao Ngạn thời Lê Thánh Tông niên ...