Cụ Tổ của Chi họ tên là gì và từ đâu đến không rõ. Chỉ biết rằng, Họ Tô đã về định cư tại thôn Yên Thống, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm được khoảng 150 năm. Người cao niên đã mất hết, còn lớp trẻ chỉ nghe kể lại rằng, cụ Tổ từ Thanh Hóa ra Hà Nam làm thuê rồi ở lại định cư lập nên Chi họ Tô ngày nay.