Trong 50 năm hoạt động, phát triển và trưởng thành, Lữ đoàn M25 Đường Hồ Chí Minh trên biển (Quân chủng Hải quân) có 2 lần cùng 5 tàu vận tải, 8 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 38 tập thể và 231 cá nhân khác được tặng thướng Huân, Huy chương các loại. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã làm nên những huyền thoại lịch sử trên sóng nước Biển Đông.
Hiện nay chi họ có có 10 người có bằng đại học, trong đó 1 người là thạc sỹ. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chi họ có 15 người tham gia lực lượng vũ trang, trong đó có một Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam là ông Tô Đình Phú, đời thứ 18, Chi 7 họ Tô Bao Hàm. Có một người là liệt sỹ, 4 người là thương binh.