Cùng với Họ Tô Yên Phụ, Họ Tô Thụy Lôi ngày nay có thể đã đến 30 đời. Hiện nay có hơn 100 hộ với 360 nhân khẩu và 177 đinh. Ngoài số đông sống ở quê, có một số hộ đi làm ăn định cư ở Bắc Giang, Lâm Đồng. Số sống ở quê chủ yếu làm nông nghiệp, trước đây có thêm nghề dệt vải và nay là nghề mộc. Đời sống khá, không còn hộ nghèo.