Họ Tô Bao Hàm xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là họ thuần dòng từ một gia đình anh em về đây lập làng, tình cảm anh em họ hàng rất gần gũi với 10 chi họ, 1300 nhân khẩu một gốc Tổ, một dòng máu. Bao dung, độ lượng đoàn kết tương thân tương ái là truyền thống của dòng họ như Báo Thái Bình đã từng viết “Họ Tô Bao Hàm một dòng họ nhân văn”