Trân trọng kính mời các chi họ Tô cùng toàn thể bà con cô bác trong dòng họ Tô trên cả nước về dự lễ dâng hưong ngày giỗ lần thứ 840 của Danh Nhân Tô Hiến Thành.

Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 06 năm Kỷ Hợi  (tức ngày 14 tháng 07 năm 2019)

Địa điểm:  Đền Văn Hiến xã Hạ Mỗ huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội.

Kính mời các chi họ Tô và toàn thể bà ...