Chi họ Tô thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng


Theo lời các cụ truyền lại thì chi Họ Tô thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết,  huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng có Thủy tổ là cụ Tô Văn Khích. Dòng họ có 2 chi, chi cả sinh sống tại quê nhà. Chi thứ chuyển vào Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cội nguồn xuất xứ của dòng họ là từ An Bái, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 có 3 chị em gồm: Chị gái, em trai, em gái sang lập nghiệp ở Trì Hào Trang, thuộc tổng Hán Nam, nay là thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Bà chị gái và em gái không rõ tên gì, chị lấy chồng tên Cà ở thôn Thạch Hào, còn em lấy ông Đặng Ngọc Mật cùng thôn.

Em trai là Tô Văn Khích cùng vợ bà là Nguyễn Thị Nghì sinh được 2 người con trai là:

Cụ Tô Văn Đích (đời thứ 2) không có hậu duệ nối dõi.

Cụ Tô Văn Kháp (đời thứ 2), cụ bà không nhớ tên, hai cụ sinh được 4 người con trai, 2 con gái. Từ đây phát triển hậu duệ của chi họ cho đến ngày nay đã là đời thứ 7 tính từ cụ Thủy tổ đến các thế hệ mới sinh.

Hiện chi họ có 30 hộ, với 85 nhân khẩu, trong đó ngành 2 chuyển vào định cư ở Biên Hòa, Đồng Nai với 8 hộ, 29 nhân khẩu.

Nghề nghiệp chính của chi họ là nông nghiệp, không có ruộng chỉ đi làm thuê cấy mướn, không có ai làm gì cho chính quyền thời phong kiến.

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp có nhiều gia đình là cơ sở Cách mạng, tiêu biểu như gia đình cụ Vũ Thị Thận mẹ đẻ của ông Tô Văn Giang.

Sau hòa bình, đến năm 1969 trong họ lần đầu tiên có người thi đỗ Đại học Nông nghiệp là ông Tô Văn Đào, sau ông vào bộ đội đi giải phóng Miền Nam. Đất nước thống nhất ông làm Trưởng ban dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai.

Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trong họ có đến hàng chục con em tham gia vào bộ đội bảo vệ Tổ quốc và giải phóng miền Nam. Tiêu biểu như ông Tô Văn Giang 14 năm là bộ đội đặc công chiến đấu tại Chiến trường B3 Tây Nguyên. Năm 1978 ông chuyển ngành về làm Trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thành phố Hải Phòng.

Đời sống của dòng họ đến nay có đến một nửa là cán bộ công chức, số còn lại làm ruộng. Kinh tế bước đầu phát triển khá, không còn hộ đói nghèo. Dòng họ tuy bé nhưng đến nay đã có 8 cháu đỗ và đang học Đại học.

Việc xây nhà thờ họ cũng chưa làm được vì họ bé lại nghèo, mới chỉ xây được mộ Tổ. Xin gửi kèm một bức ảnh mộ Tổ.

                                                                                                                                                                   Tô Văn Giang (Tộc trưởng)