Chi họ Tô thôn Phú Cốc, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam


Nhân dân xã Quế Thọ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Ảnh TL)

Thủy tổ của chi họ tên là Tô Đức Hữu, Tổ bà là Nguyễn Thị Triệu.

Tô Đức Hữu là chắt nội của cụ Tô Võ Công (Tô Võ Công sinh Tô Đức Quý, Tô Đức Quý sinh Tô Đức Quận, Tô Đức Quân sinh Tô Đức Hữu).

Cụ Tô Võ Công cùng anh trai là cụ Tô Văn Công (quê gốc ở làng Vĩ Nô, huyện Nam An, phủ Huy Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) lánh nạn sang Việt Nam năm Ất Tỵ - 1665 và lập nghiệp ở Thôn Phú Cốc, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đến nay đã gần 350 năm.

Tính từ cụ Thủy tổ Tô Đức Hữu đến thế hệ mới sinh ngày nay đã 11 đời.

Chi họ hiện có 4 cành với 28 hộ, 121 nhân khẩu. Có 5 gia đình lập nghiệp ở nơi khác, gồm:

          Thành phố Hồ Chí Minh: 3 hộ với 10 nhân khẩu.

          Thành phố Đà Nẵng 1 hộ với 4 nhân khẩu.

          Nước Mỹ: 1 hộ với 4 nhân khẩu.

Nghề nghiệp chính của người trong chi họ từ trước đến nay là làm nông.

Đời sống hiện nay ổn định, không có hộ nghèo.

Hiện nay con cháu trong họ đều được đi học. Tính đến nay có 6 người có bằng đại học. Chưa có người là thạc sỹ, tiến sỹ.

Chi họ đã xây dựng được nhà thờ năm 1975, xây lăng mộ Tổ năm 2000.

Những người tiêu biểu của chi họ:

             - Trong thời phong kiến:

Có 2 cụ đỗ tú tài là: Cụ Tô Tử Cảnh, còn gọi là cụ Bá Trí. Cụ thuộc đời thứ 5, không rõ năm sinh; Cụ Tô Đức Y, còn gọi là cụ Bá Tín. Cụ thuộc đời thứ 6, không rõ sinh năm nào.

-Trong thời hiện đại:

Có cụ lương y Tô Tý, sinh năm 1936. Từ 1969 đến 1990 hảnh nghề châm cứu tại quê nhà xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. Cụ mất năm 1990.

                                                                         Tô Học