Chi họ Tô Vĩnh, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa


               Xã Nông Trường nhận Bằng công nhân đạt chuẩn Nông thôn mới (Ảnh TL)

 

Theo gia phả Họ Tô Bao Hàm thì Chi họ Tô Vĩnh (trước là Tô Khắc), xã Nông Trường là Phân ngành 2, Chi 4 Họ Tô Bao Hàm tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thủy tổ của chi họ là cụ Tô Độ, đời thứ 12 họ Tô Bao Hàm, Tổ bà là cụ Nguyễn Thị Vựa. Thủy tổ từ Bao Hàm (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) vào tỉnh Thanh Hóa khoảng cuối thế kỷ 19.

Hai cụ sinh được 4 con trai:

Con cả Tô Vĩnh Tậu, tên Tự là Phúc Xuân và con thứ 3 là Tô Vĩnh Phú, trở thành Phân chi 1 và 3 về thôn Lộc Xá, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, là Cành trưởng.

Con thứ 2 là Tô Vĩnh Kiên và con thứ 4 là Tô Vĩnh Hữu ở lại xã Nông Trường, trở thành Phân chi 2 và 4 ở xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn Thanh Hóa.

Hiện Nay chi họ có 3 cành, gồm 126 hộ với 1235 nhân khẩu.

Chi họ có 24 hộ với 368 nhân khẩu đi lập nghiệp và định cư tại tỉnh Bình Phước.

Chi họ Tô Vĩnh đến nay đã là đời thứ 7, tính từ cụ Tô Độ đến thế hệ mới sinh. Nếu tính từ Thủy tổ Tô Huệ Ân, Tô Huệ An thì thế hệ mới sinh của Chi họ Tô Vĩnh là đời thứ 18.

Nghề nghiệp chính của bà con chi họ là làm ruộng. Đời sống nói chung vất vả khó khăn. Hiện vẫn còn 6 hộ nghèo.

Hiện nay có 4 người có bằng đại học.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong chiến tranh bảo vệ Tô quốc có 24 người tham gia lực lượng vũ trang, trong đó có 1 người là Đại tá, 3 người là Thượng tá. Có 3 liệt sỹ, trong đó có Anh hùng liệt sỹ Tô Vĩnh Diện, đời thứ 15.

Ngày xưa con cháu cụ Tô Độ có nhà thờ ở xã Nông Trường cho nên hàng năm tổ chức họp họ ở đây. Sau cải cách ruộng đất, rồi chiến tranh nên một thời gian dài không họp họ hàng năm được nên nhà thờ không còn nữa.

Sau hòa bình, con cháu đã khôi phục lại việc họp họ, nhưng không tập hợp hàng năm được vì 2 cành ở 2 huyện khác nhau. Cành ở Quảng Long là cành cả, cành Nông Trường là cành 2.

                                         

                                    Tô Vĩnh Đương 

             (Trưởng cành 2, chi 4 Họ Tô Bao Hàm tại Triệu Sơn Thanh Hóa)