Họ Tô (Hoàng, Nguyễn) thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương


             Lễ hội chùa Cậy, xã Long Xuyên, Bình Giang, Hải Dương (Ảnh TL)

          Thủy tổ của chi họ là Tô Đức Đại, Tổ bà là Vũ Thị Hiệu. Do không còn gia phả nên con cháu ngày nay không rõ gốc tích quê quán các cụ từ đâu tới.

Tương truyền không biết từ đời nào, cụ Tổ sinh được 4 người con trai, đặt cho mỗi người một họ khác nhau. Từ đây sinh ra 4 chi: chi 1 mang họ Vũ không còn người nối dõi, chi 2 mang họ Tô, chi 3 mang họ Hoàng, chi 4 mang họ Nguyễn. Tuy mang họ khác nhau nhưng cùng chung một gốc Tổ, nên các chi vẫn nhận là anh em cùng họ và cùng theo giỗ tết.

Chi Họ Tô thôn Cậy (gồm Tô, Hoàng, Nguyễn ) đến nay đã truyền kế 12 đời, có 50 hộ, với 200 nhân khẩu; trong đó có 2 hộ với 14 nhân khẩu định cư tại tỉnh Thái Bình, 4 hộ với 15 nhân khẩu định cư tại tỉnh Gia Lai.

Nghề nghiệp chính của bà con Họ Tô thôn Cậy xã Long Xuyên, Bình Giang là làm ruộng, gốm sứ và buôn bán.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ con em Họ Tô hăng hái lên đường tòng quân giết giặc, có 25 người tham gia lực lượng vũ trang, trong đó có 4 liệt sỹ, 5 thương binh và có 4 cán bộ cao cấp trong quân đội và công an. Đó là: Tô Văn Hồng cấp Đại tá Bộ Tư lệnh Công binh, Nguyên Hữa An cấp Đại tá công an. Nguyễn Hữu Thành cấp Đại tá Bộ Tư lệnh Pháo binh và một người cấp Thượng tá

Năm 2010 con cháu đã quy tập mồ mả và xây lăng mộ cho cụ Tổ ông, Tổ bà. Hàng năm cứ đến ngày 31 tháng Ba Âm lịch con cháu trong 3 chi: Tô, Hoàng, Nguyễn đều tập trung đông đủ từ các nơi về thôn Cậy để cúng giỗ Thủy tổ Ông, Tổ bà và bàn việc họ.

Tô Đức Hồng