Chi Họ Tô Văn xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa


        Thanh niên xã Nông Trường (Triệu Sơn) ra quân tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19 (Ảnh TL)

Theo gia phả họ Tô Bao Hàm thì Chi họ Tô Văn, xã Nông Trường là Ngành 5, Chi 7 họ Tô Bao Hàm ở Thanh Hóa.

Thủy tổ của chi họ là cụ Tô Hồi, Tổ bà là Ngô Thị Tứ từ làng Bao Hàm, xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về định cư. Cụ Tô Hồi là đời thứ 14, Chi 7 họ Tô Bao Hàm tính từ Thủy tổ Tô Huệ Ân, Tô Huệ An. Cụ Tô Hồi vào xã Nông Trường, huyện Triệu  Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1870 và trở thành Trưởng ngành 5, Chi 7 họ Tô Bao Hàm tại Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Chi họ có 2 cành với 67 hộ, 194 nhân khẩu.

Một số hộ của chi họ đi lập nghiệp nơi khác như:

Tại Long Khánh (Đồng Nai) : Có 8 hộ với 42 nhân khẩu.

Tại Quận 10 (Thành phố Hồ Chí Minh): Có 2 hộ với 6 nhân khẩu.

Trưởng chi họ hiện nay là ông Tô Văn Lô, đời thứ 4 tính từ cụ Tô Hồi, đời thứ 18 tính từ Thủy tổ Tô Huệ Ân, Tô Huệ An.

Chi họ tính đến nay đã là đời thứ 7 tính từ cụ Thủy tổ Tô Hồi đến thế hệ mới sinh.

Nghề nghiệp chính của bà con trong chi họ chủ yếu làm ruộng. Một số làm ngành nghề khác.

Do làm ruộng là chính nên đời sống các hộ khá khó khăn. Hiện vẫn còn 2 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo.

Về việc học hành của con em trong chi họ:

Hiện nay chi họ có có 10 người có bằng đại học, trong đó 1 người là thạc sỹ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chi họ có 15 người tham gia lực lượng vũ trang, trong đó có một Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam là ông Tô Đình Phú, đời thứ 18, Chi 7 họ Tô Bao Hàm. Có một người là liệt sỹ, 4 người là thương binh.

Hiện nay chi họ đã xây dựng, ốp đá lăng mộ Tổ. Các gia đình đều xây toàn bộ mộ chí cho những người đã khuất.

                                                  Tô Văn Lô (Trưởng chi họ)