Họ Tô phường Cẩm Thịnh Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh


                 Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, Cẩm Phả (Ảnh TL)

Phường Cẩm Thịnh, trước đây là xã Thái Bình, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Người cung cấp thông tin về dòng Họ Tô phường Cẩm Thịnh là các cụ Tô Thắng Lai A, Tô Thắng Lai B đều trên 80 tuổi và cháu Tô Ích Sáng, 25 tuổi, cháu nội cụ Tô Thắng Lai A.

Theo các cụ dòng Họ Tô ở đây người dân tộc Sán Dìu. Các cụ kể: Khi Pháp sang cai trị hỏi chúng tôi người dân tộc gì? Chúng tôi trả lời không biết dân tộc gì. Họ bảo “Thế dân tộc Sán Dìu nhé”. Từ đó chúng tôi được gọi là người dân tộc Sán Dìu.

Cụ Tổ của Họ Tô phường Cẩm Thịnh là Tô Hữu Chung. Cụ đến lập nghiệp tại xã Thái Bình từ khi nào không rõ. Chỉ biết rằng Họ Tô ở đây từ cụ Tổ đến thế hệ các cụ là đời thứ 4 và đến thế hệ cháu chắt mới sinh là 7 đời. Nghe nói rằng cụ Tổ đến từ làng chài, nhiều người bảo là từ Trung Quốc sang.

Chi họ Tô này cũng sử dụng chữ đệm theo bảng chữ đệm 12 đời, cụ thể là:  Đời 1: Đắc, Đời 2: Thành, Đời 3: Hội, Đời 4: Hữu, Đời 5: Hạnh, Đời 6: Văn, Đời 7: Thắng, Đời 8: Đạo, Đời 9: Ích, Đời 10: Phương, Đời 11: Xuân, Đời 12: Liên.

Theo cách đặt chữ đệm này, nếu cụ Tổ Tô Hữu Chung (có chữ đệm là Hữu) là đời thứ nhất ở Cẩm Thịnh, thì đến cụ Tô Thắng Lai (chữ đệm là Thắng) là đời thứ tư, đến cháu Tô Ích Sáng (chữ đệm là Ích) là đời thứ 6 và thế hệ con cháu Sáng là đời thứ 7.

Cụ Tổ sinh được 7 người con trai. Từ đây hình thành các nhánh của chi họ.

Hiện nay toàn chi Họ Tô phường Cẩm Thịnh có 112 hộ với 251 nhân khẩu.

Nghề nghiệp chủ yếu là làm công nhân mỏ. Đời sống trung bình, không có hộ giàu, cũng không còn hộ nghèo.

Nhiều người có trình độ đại học, cao đẳng.

                          Họ Tô Việt Nam