Chi Họ Tô Xuân làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên


          Họ Tô Xuân xưa kia có bộ gia phả bằng chữ Hán, đã dịch ra chữ Quốc ngữ.

          Theo gia phả cũ thì cụ Tổ Tô Phúc Tường là đời thứ nhất.

          Đời thứ 2: Phúc Quảng

          Đời thứ 3: Phúc Bình

          Đời thứ 4 thì chia làm hai chi:

          Cụ Tổ Chi trưởng là Thuần Trực

          Cụ Tổ Chi thứ là Phúc Lương.

          Đến đời thứ 7 lại chia thành 4 phái:

          Phái thứ Nhất: Cụ khải

          Phái thứ hai: Cụ Viễn

          Phái thứ ba: Cụ Viết Nho

          Phái thứ tư: Cụ Trọng Đạt.

          Từ đó mỗi phái đều chép riêng gia phả của phái mình để dễ xem, dễ hiểu.

          Vì trong làng Xuân Cầu có nhiều chi Họ Tô nên khi dịch cuốn phả chữ Hán sang chữ Quốc ngữ, chi họ có đặt chữ Xuân làm chữ đệm để phân biệt với các chi Họ Tô khác.

          Đến nay chi Họ Tô Xuân đã phát triển đến đời 16, với gần 1.000 nhân khẩu, số hộ thì chưa thống kê được.

          Ngoài số sinh sống ở quê, con cháu Họ Tô Xuân còn đi làm ăn và định cư ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước và có người ở nước ngoài.

          Người sống ở quê vẫn giữ nghề “canh nông vi bản”, nhưng cũng rất năng động với thời cuộc; nhiều người giỏi chăn nuôi, buôn bán, làm giàu chính đáng, có nhà cao, cửa rộng, “bát ăn bát để”. Nhìn chung đời sống khá, chi họ không còn hộ nghèo.

          Theo gia phả thì Họ Tô Xuân là dòng họ lệnh tộc, của làng văn hiến Tam Kỳ. Kể từ đời cụ cao tằng triệu tổ Tô Phúc Tường (đời Lê Cảnh Hưng) đã trải gần 400 năm. Người Họ Tô Xuân luôn coi trọng đạo lý. Lấy điều hay lẽ phải mà đối nhân xử thế, lấy học hành chăm chỉ mà làm bước tiến thân, lấy siêng năng lao động để mưu cầu cơm no áo ấm. Đời nào cũng có người thành đạt làm vẻ vang cho dòng họ.

          Ngày nay, trong sự nghiệp kiến quốc, dòng họ Tô Xuân cũng rất tự hào có nhiều người thành đạt. Trong họ có hơn 100 người có bằng đại học; trong đó có 10 Thạc sĩ, 2 Tiến sĩ. Một số người đảm nhiệm các trọng trách trong bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.

          Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chi họ có 57 thanh niên tham gia lực lượng vũ trang, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường; có 6 người là liệt sĩ, một Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

          Chi họ chưa xây được nhà thờ riêng, việc cúng giỗ Tổ tiên hằng năm vẫn làm ở nhà Trưởng tộc.

                   Tô Xuân Thoại (Trưởng tộc)