Họ Tô thành phố Cà Mau Tỉnh Cà Mau


           Một góc thành phố Cà Mau ngày nay (Ảnh TL)

Ở thành phố Cà Mau có một chi Họ Tô, ông Tổ gốc tỉnh Nghệ An vào Cà Mau từ thời chúa Nguyễn, cách đây khoảng hơn 200 năm. Ngoài các gia đình cùng huyết thống, chi họ còn quy tụ một số gia đình Họ Tô không cùng huyết thống ở thành phố Cà Mau.

Gần đây có trao đổi điện thoại với ông Tô Minh Vũ, đại diện chi họ này thì được biết xưa kia chi họ cũng có quan hệ với “Chùa Phật tổ” (Quan âm cổ tự) và cho rằng ngôi chùa là do người của chi họ này xây. Và đời ông chú của ông Tô Minh Vũ có tham gia quản lý Chùa Phật tổ.

Xét về nguồn gốc ông Tổ là người miền Trung, xét thời gian ông Tổ vào định cư là cùng thời với ông Tô Hòa, Tô Thuận (hơn 200 năm) lại có quan hệ với Chùa Phật tổ, có thể kết luận chi họ này là một nhánh của Họ Tô Cà Mau, nhưng do phân chia cành nhánh đã lâu nên không nhận được là cùng một gốc.

Đại diện chi họ là ông Tô Minh Vũ, 60 tuổi.

       Họ Tô Việt Nam