Họ Tô huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau


Nông dân xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước thực hiện thành công mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ruộng lúa (ảnh TL).

Ở tỉnh Cà Mau có 1 chi Họ Tô, ông Tổ là người Trung Quốc chạy sang Việt Nam sau Cách mạng Tân Hợi (1911) cách đây khoảng 100 năm. Đến nay mới khoảng 5 đời. Người Họ Tô ở rải rác trong tỉnh Cà Mau, nhưng tập trung đông ở huyện Cái Nước và thành phố Cà Mau. Chi họ này chưa có tổ chức và Bác sĩ Tô Quý Ba là người của chi họ liên lạc chắp nối với Ban Liên lạc Họ Tô Nam Bộ, cũng không nắm được tình hình của chi họ, nên không có thông tin chi tiết về chi họ này.

                                                 Họ Tô Việt Nam