Họ Tô Thanh Xuân phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định


Cổng phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn (Ảnh TL)

Họ Tô xóm Thanh Xuân, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định có 1 chi họ, với khoảng 30 hộ ở rải rác trong thị xã Hoài Nhơn và trong tỉnh Bình Định. Nguồn gốc nghe tiền nhân nói lại là từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc qua không biết vào thời gian nào.

Chi họ có gia phả, có nhà thờ họ. Giỗ Tổ vào ngày 14 tháng Mười một âm lịch.

Trên đây là những thông tin ghi lại qua trao đổi điện thoại từ năm 2011 với cụ Tô Trí (năm đó) 80 tuổi là cán bộ kháng chiến, đại diện cho chi họ.

Nay không liên lạc được với cụ Tô Trí nên không có thêm thông tin chi tiết về chi họ này.

                                            Họ Tô Việt Nam