Họ Tô thôn An Dương xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế


Xây dựng thương hiệu nước mắm làng nghề An Dương, Phú Thuận, Phú Vang (Ảnh TL)

Chi Họ Tô thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Văng, Thừa Thiên – Huế có gốc từ Thanh Hóa vào đã hơn 10 đời. Có gia phả, còn mộ Tổ.

Chi họ có 2 nhánh. Nhánh ở Thừa Thiên - Huế là cành trên. Nhánh ở thành phố Đà Nẵng là cành dưới. Hàng năm nhánh ở Đà Nẵng đều ra cúng Tổ. Người lập gia phả là ông Tô Diệu 78 tuổi.

Ở xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc cũng có 1 chi Họ Tô gốc Thanh Hóa vào định cư hơn 10 đời. Không biết 2 chi họ này có mối quan hệ gì với nhau không vì cùng quê và cũng vào được hơn 10 đời.

                                         Họ Tô Việt Nam