Chi Họ Tô Đình thôn Úc Lý, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội


           Gạo Bồ Nâulà sản phẩm trồng tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai (Ảnh TL)

Tuy là chi họ lớn thứ hai của xã, chỉ sau Họ Trương, nhưng vì gia phả bị thất lạc nên hiện nay việc tìm về cội nguồn rất khó khăn.

Được nghe truyền lại cụ Tổ là Tô Đình Lã ở thôn Úc Lý, xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội đã lâu đời. Cụ sinh được 3 người con trai.

Người con trưởng đi làm con nuôi Họ Trần ở Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nay mang họ Trần Tô nhưng vẫn giữ mối quan hệ với Họ Tô Đình ở Úc Lý.

Người con thứ hai và thứ ba ở lại Úc Lý, sinh con cháu thành Họ Tô Đình hiện nay. Vì không còn gia phả nên nay tính mới là 6 đời. Ở thôn Úc Lý hiện còn 1 chi Họ Tô Như nhỏ hơn và về định cư có thể sau Họ Tô Đình, nhưng nay Họ Tô Như đã đến đời thứ 12, nên có thể số đời Họ Tô Đình cũng tương đương hoặc nhiều hơn.

Năm 2005 Họ Tô Đình đã có 220 suất đinh, nay có thể đã đến 280 đinh. Chi họ hiện nay có 7 cành. Xóm 1 thôn Úc lý toàn bộ là các gia đình Họ Tô.

Về Tộc trưởng cũng có điều cần nói rõ.

Cách đây 2 đời, Tộc trưởng là ông Tô Đình Kỳ đi làm con nuôi Họ Hoàng. Nhưng vì làm con nuôi nên không được đứng làm Tộc trưởng Họ Hoàng nên lại quay trở về Họ Tô. Nhưng lúc đó Họ Tô Đình đã lập Tộc trưởng nên cũng không được làm trưởng Họ Tô Đình. Lúc đầu lập thành một nhánh Họ Tô riêng tách khỏi Họ Tô Đình. Được một thời gian lại nhập với Họ Tô Đình, tuy không làm trưởng nhưng vẫn là cành trên theo bề bậc trong họ. Nên Trưởng họ hiện nay do cành thứ đảm nhiệm. Trưởng tộc trước đây là ông Tô Đình Tân. Nhưng ông Tân không có con trai nên phải giao quyền Trưởng tộc cho con nhà chú ruột là ông Tô Đình Phong.

Nghề nghiệp chính là làm nông nghiệp. Ngoài ra có làm thêm nghề phụ là làm cơ khí, làm mộc. Một số con em trong họ thoát ly làm viên chức nhà nước, công nhân. Đời sống khá và trung bình, không có hộ nghèo.

Từ xa xưa theo quy ước của làng là làm giỗ chung cả 10 dòng họ. Ngày 8 tháng Giêng cả làng đi tảo mộ. Ngày 9 tháng Giêng giỗ chung ở đình làng. Quan viên dự giỗ thụ lộc ở đình, còn được chia phần về cho các gia đình.

         Tô Đình Phong Tô Anh Lự