Họ Tô thôn Nà Sần, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn


Lế ký kết hợp tác đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và chế biển quế hồi hữu cơ tại huyện Tràng Định, Lạng Sơn giữa UBND huyện Tràng Định với Công ty cổ phẫn SX &XK quế hồi Việt Nam (Ảnh TL)

Trước đây chi Họ Tô thôn Nà Sần, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, Lạng Sơn có gia phả, nhưng từ thời loạn giặc Tây, các cụ để gia phả trong hòm gỗ nên bị mối xông mục nát hết. Vì vậy không biết Thủy tổ tên là gì, từ đâu đến. Chỉ nghe kể lại là cụ về định cư tại thôn Nà Sẩn, xã Kháng Chiến vào khoảng năm 1843.

Cụ Thủy tổ sinh được 2 người con trai, nhưng mất 1 người, chỉ còn lại một người là đời thứ 2. Không biết tên cụ ông, cụ bà là gì. Hai cụ sinh được 4 người con trai, trở thành đời thứ 3.

Cụ thứ nhất không biết tên là gì, chỉ sinh được 3 người con gái.

Cụ thứ hai tên là Tô Văn Hương, sinh 1898, mất ngày 1 tháng 5 năm 1975. Cụ sinh được 1 con trai là Tô Văn Giông (1932).

Cụ thứ ba không biết tên, ông sinh được 3 người con trai.

Cụ thứ tư cũng không biết tên, ông sinh được 2 người con trai.

Từ đó phát triển thành chi Họ Tô thôn Nà Sẩn, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Từ Thủy tổ đến thế hệ con cháu mới sinh đã truyền kế được 7 đời, hơn 172 năm.

Chi họ đến nay có 16 hộ với 64 nhân khẩu, trong đó có 2 hộ chuyển đi định cư nơi khác là: Tỉnh Thanh Hóa 1 hộ, tỉnh Bình Phước 1 hộ.

Nghề nghiệp chính của những người ở quê là làm ruộng. Đời sống kinh tế trung bình, vẫn còn 1 số hộ cận nghèo.

Trong kháng chiến chống Pháp có cụ Tô Văn Hương tham gia Cách mạng và được Nhà nước công nhận là Người có công.

                              Tô Văn Hồng (cháu nội cụ Tô Văn Hương)