Họ Tô Quang xóm Bản Ga, xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng


Đoàn viên thanh niên xã Quang Trung, Trà Lĩnh (Ảnh TL)

Thủy tổ, ông và bà chi Họ Tô đều không biết tên tuổi; đến định cư ở xóm Bản Ga, xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng cách đây khoảng 330 năm (vào cuối thế kỷ 18), cũng không biết Thủy tổ từ đâu về. Đến nay được 14 đời. Chi họ đã đệm 1 chữ Quang (Tô Quang) ở quê có 25 hộ, 102 nhân khẩu sống tập trung ở xóm Bản Ga, đi làm ăn ở Đắc Lắc 2 hộ, Bình Phước 1 hộ, Lâm Đồng 3 hộ, số ở quê chủ yếu là làm nông nghiệp, đời sống trung bình, vẫn còn 2 hộ nghèo.

Trong họ có 5 người tốt nghiệp Đại học

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ có 10 người tham gia lực lượng vũ trang, có 1 liệt sỹ.

           Tô Quang Khang