HỌ TÔ THỊ TRẤN CAO LỘC, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN


Một góc thị trấn Cao Lộc ngày nay (Ảnh TL)

Ở Thị trấn Cao Lộc có khoảng 20 gia đình Họ Tô nhưng không phải cùng một chi họ, mà là người HọTô trong huyện Cao Lộc và các huyện khác trong tỉnh Lạng Sơn về đây công tác, làm ăn định cư lại.

Ở đây có người Họ Tô ở các xã Gia Cát, Hòa Cư, Xuất Lễ, huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Trong đó có gia đình ông Tô Hùng Khoa, quê xã Gia Cát là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Người Họ Tô ở đây làm các nghề: Giáo viên, công chức, viên chức chính quyền huyện, thị trấn và công an còn đang đương chức và đã nghỉ hưu.

Đời sống khá, không có hộ nghèo.

                                                  Tô Ngọc Phong