Họ Tô xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng


           Trường tiểu học xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh (Ảnh TL)

          Trước đây, Họ Tô ở xã Khâm Thành có 9 hộ, xã Ngọc Chung có 14 hộ. Năm 2020 sát nhập xã Ngọc Chung vào xã Khâm Thành nên nay Khâm Thành có 23 hộ Họ Tô có quan hệ giao lưu thân thiết với nhau, còn có cùng huyết thống hay không thì chưa tìm hiểu được là dân tộc Tày.

          Thủy Tổ họ Tô Khâm Thành tên là gì không biết, nghe nói từ huyện Hạ Lạng lên, đến nay được 8 đời, có thể vào thế kỷ thứ 18.

          Nghề nghiệp chủ yếu là làm nông nghiệp, đời sống trung bình, Họ Tô Khâm Thành còn 2 hộ nghèo.

          Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Họ Tô Khâm Thành có 11 người tham gia lực lượng vũ trang; có 4 liệt sỹ (2 liệt sĩ  chống Pháp, 1 liệt sĩ chống Mỹ và 1 liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc).

          Họ Tô xã Khâm Thành có 1 Bà mẹ Việt Nam Anh  hùng là cụ Nông Thị Lục, sinh năm 1927, con dâu Họ Tô Khâm Thành có 2 con liệt sỹ là Tô Văn Long hy sinh ở Quảng Trị và Tô Văn Giang hy sinh ở Biên giới tỉnh Lạng Sơn.

          Trong Họ Tô Khâm Thành có 6 người có bằng Đại học, có 1 người là Phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng.

                                        Tô Kiên Chanh