CHI HỌ TÔ XÃ VŨ THẮNG, HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH


     Một góc xã Vũ Thắng ngày nay (Ảnh TL)

          Xã Vũ Thắng trước đây là làng Đông Nhuế, tổng Xuân Vũ, phủ Thái Bình, tỉnh Nam Định. Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đổi tên là xã Vũ Thắng, huyện Vũ Tiên, sau chuyển sang thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

          Theo lời truyền lại, Thủy tổ của chi Họ Tô Vũ Thắng từ Thanh Hóa về Thái Bình đã trên 300 năm.  Cụ có ba anh em, một người ở Vũ Thắng (Kiến Xương), một người ở Tiền Hải, một người ở Đông Quan. Vì không còn gia phả nên cũng không xác định được cụ nào là anh, cụ nào là em. Và con cháu các cụ cũng không có liên lạc với nhau. Từ năm 1998 đến nay chi Họ Tô Vũ Thắng đã tích cực đi tìm, nhưng cũng chưa có manh mối.

          Cụ Tổ chi Họ Tô xã Vũ Thắng tên là Tô Hữu Huống. Trong văn khấn cũng như các cụ cao tuổi nói lại, thì từ xưa chi họ vẫn đệm chữ “Hữu” là Họ Tô Hữu. Nhưng từ mấy chục năm nay, con cháu cũng thay đổi chữ đệm, không còn theo quy định cũ. Cụ Tổ giỗ vào ngày 18 tháng Sáu âm lịch.

          Cụ Tổ bà không rõ tên, giỗ ngày 12 tháng Tám âm lịch.

          Chi Họ Tô xã Vũ Thắng có 4 cành, hiện nay đã phát triển đến đời 14 với khoảng 135 hộ, trên 400 nhân khẩu. Chỉ còn gần 60 hộ, với 170 nhân khẩu ở lại quê.

          Một số hộ đã định cư làm ăn ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước:

          Thành phố Thái Bình 5 hộ, 19 nhân khẩu.

          Thành phố Nam Định 10 hộ, 33 nhân khẩu.

          Thành phố Hà Nội 40 hộ, 88 nhân khẩu.

          Tỉnh Thái Nguyên 14 hộ, 56 nhân khẩu.

          Tỉnh Lạng Sơn 8 hộ 19 nhân khẩu.

          Số người đi xa vẫn giữ liên lạc và theo giỗ tết ở quê hương. Người ở lại quê chủ yếu là làm nông nghiệp. Khoảng 40 hộ có đời sống khá, còn lại là trung bình. Còn 3 hộ nghèo do tuổi cao, thu nhập thấp.

          Chi Họ Tô Vũ Thắng xưa kia có gia phả nhưng trong kháng chiến chống Pháp, giặc đốt phá không còn. Năm 1994, chi họ tổ chức viết lại tộc phả, nhưng cũng chỉ chép được từ đời thứ 8 trở lại đây chưa đầy đủ.

          Chi họ đã xây dựng được từ đường từ năm 1942, làm 3 gian nhỏ bằng gạch, vì kèo gỗ, lợp ngói trên thửa đất rộng 200m2. Nhà thờ đã qua nhiều lần tu sửa, đến năm 2010 trùng tu tương đối hoàn chỉnh, gồm 3 gian thờ chính và 3 gian bái đường, liền kề với tổng diện tích 50m2. Đồ thờ tự cũng được mua sắm đầy đủ.

          Khu mộ Tổ nằm chung với phần mộ Tổ của các chi họ khác, năm 2010 cũng đã được tôn tạo đẹp đẽ.

          Hằng năm chi họ tổ chức lễ giỗ Tổ ông vào ngày 18 tháng Sáu, giỗ Tổ bà vào ngày 12 tháng Tám âm lịch và cúng lễ ngày Đông Chí.

          Chi họ đã tổ chức Hội đồng họ tộc để điều hành việc họ. Hội đồng họ tộc có 9 thành viên (mỗi cành 2 người), do ông Tô Thành Tâm làm Trưởng ban và ông Tô Trung Hiếu làm Thư ký.

          Chi họ tổ chức tốt phong trào khuyến học: Khen thưởng các cháu đạt học sinh tiên tiến trở lên, các cháu đỗ vào đại học và các cháu tốt nghiệp đại học, vào ngày giỗ Tổ bà 12 tháng Tám âm lịch. Quỹ khuyến học của chi họ hiện nay có 18 triệu đồng. Trong chi họ có 46 người có bằng Cử nhân, trong đó có 4 Thạc sĩ và 1 Tiến sĩ. Ồng Tô Hoàng Tùng, 1982, Thạc sĩ năm 2007, Tiến sĩ năm 2014, công tác tại Cục Đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải.

          Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chi họ có 58 người tham gia lực lượng vũ trang, có 5 người là liệt sĩ.

          Chi họ có một Bà mẹ Việt Nam anh hùng là cụ Tô Thị Ba, sinh năm 1916, chồng là Đinh Văn Viên cùng xã, có một con trai duy nhất là liệt sĩ, cụ mất năm 1997.

          Cán bộ cao cấp quân đội: Ông Tô Xuân Vạn, sinh năm 1944, Thượng tá, Phó viện trưởng Viện Quân y 109, Quân khu 2.

          Cán bộ cao cấp chính quyền: Ông Tô Văn Lừng, sinh năm 1940 – Trưởng phòng Thi đua khen thưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (tương đương Vụ trưởng).

          Tô Văn Trác, sinh năm 1916 Lão thành cách mạng, nguyên Trưởng ty (nay là giám đốc) ty Lao động (nay là Sở lao động, Thương binh và Xã hội) tỉnh Nam Định.

          Tô Hoàng Thảo, sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình.

           Tô Thành Tâm (Chủ tịch Hội đồng họ tộc)