Họ Tô Phú làng Quyết Tiến Xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Thủy tổ của chi họ có tên tự là Pháp Thông, Tổ bà có tên hiệu Từ Tiên. Thủy tổ không rõ từ đâu về định cự tại xã Đồng Minh vào khoảng đầu thế kỷ XVII, đến nay được trên dưới 400 năm.

Hai cụ sinh được một con trai là Tô Quang Bảo. Cụ Tô Quang Bảo và cụ bà họ Bùi (không rõ tên) sinh hạ được 5 người con trai là: Cụ Tô Phú Luật, Cụ Thừa tự, cụ Đoan Khiết, cụ Tô Phú Vượng và cụ Hải Tịnh.

Trong năm người con trai của cụ Tô Quang Bảo, có 2 người nổi tiếng là con cả Tô Phú Luật và con trai thứ tư Tô Phú Vượng. Các cụ được Vua Lê ban tặng nhiều đạo sắc phong:

Cụ Tô Phú Luật được ban tặng 2 đạo:

-Một đạo phong tước Nam “Học Tài Nam”, phong ngày 24 tháng 12 năm Bảo Thái thứ 5 (tức năm 1725) với nội dung: “Khả vi tiến công thứ lang Trung thành binh mã Lang tướng, tư đô sự học Tài Nam”.

-Một đạo sắc phong tước Bá “Diệu nghệ Bá”, phong ngày 28 tháng 3 năm Vĩnh Hựu thứ 6 (tức năm 1739) với nội dung: “Phụng thị lịch triều ưng vụ xứng chỉ phả hữu cán biện đặc tứ Lang trung chức, Diệu nghệ Bá tước”.

Cụ Tô Phú Vượng làm quan tỉnh Thái Nguyên, cụ được các vị Vua triều Lê được ban tặng các đạo sắc phong:

-Một sắc phong tước “Kỳ tài tử”, phong ngày 24 tháng 3 năm Bảo Thái thứ 9 (tức năm 1729);

-Một sắc phong tước Bá “Kỳ tài Bá”, phong ngày 24 tháng 12 năm Vĩnh Hựu thứ 2 (tức năm 1735);

-Một sắc phong “Kỳ tài Hầu”, phong năm Cảnh Hưng thứ 15 (tức năm 1754). Do chiến tranh nên sắc phong này đã mất, nhưng bản chỉ truyền của vua ban hiện vẫn còn, bản chỉ truyền ghi rõ cụ Tô Phú Vương được phong tước “Kỳ tài Hầu”.

Cụ con út của cụ Tô Quang Bảo là Tô Hải Tịnh làm quan Trị huyện huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Hiện nay toàn chi họ có 3 cành. Tổng số có 50 hộ với 205 nhân khẩu. Trong đó có một số hộ đinh cư ở nới khác như:

Tại Hà Nội có 2 hộ với 8 nhân khẩu.

Tại nội thành Hải phòng có 4 hộ với 14 nhân khẩu.

Tính từ cụ Thủy tổ đến các thế hệ mới sinh đã truyền kế được 13 đời.

Nghề nghiệp chính của chi họ từ trước đến nay là làm ruộng và làm nghề thủ công truyền thống như: điêu khắc gỗ, tạc tượng, sơn mài.

Đời sống trong chi họ bình quân là trung bình khá, không có hộ nghèo.

Trong toàn chi họ có 12 người có bằng đại học.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong chiến tranh bảo vệ biên giới có 8 người tham gia lực lượng vũ trang. Có 3 người là liệt sĩ, 2 thương binh. Hiện chi họ có 1 đại tá quân đội là ông Tô Văn Cảnh, sinh năm 1966, đời thứ 11.

Năm 2000 chi họ đã lập được tộc phả. Năm 2007 chi họ đã xây lăng mộ Tổ cụ Tô Phú Vượng. Năm 2013 chi họ đã xây nhà thờ Họ Tô tại làng Quyết Tiến, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

                                                           Tộc trưởng Tô Xuân Dương

                                                                        ĐT: 0977144683