HỌ TÔ XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Xưa kia Họ Tô ở đây đông người. Trải qua 2 cuộc kháng chiến, Củ Chi là vùng chiến tranh ác liệt, nên người Họ Tô phiêu tán đi nhiều nơi. Ở Trung Lập Thượng chỉ còn mấy gia đình.

Hiện nay ở xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh có 1 chi Họ Tô đông đến 40 hộ nhận là từ Trung Lập Thượng ra và còn nhà thờ ở xã Trung Lập Thượng.

Đại diện Họ Tô xã Trung Lập Thượng là ông Tô Văn On năm nay 72 tuổi, nguyên là Bí thứ Đảng ủy xã Trung Lập Thượng nhiều khóa, nay là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Củ Chi. Theo ông On thì nguồn gốc chi họ là từ ngoài Bắc vào đây.

Vì họ hàng phân tán, ông Tô Văn On lại bận công tác chưa có thời gian tập hợp hệ thống lại nên không có bài giới thiệu Họ Tô xã Trung Lập Thượng.

Qua trao đổi nhanh (tháng 3 năm 2012) ông Tô Văn On đã giới thiệu một số nhân vật tiêu biểu cho truyền thống cách mạng của Họ Tô xã Trung Lập Thượng.

Ông Tô Văn Mãi, thân phụ ông Tô Văn On, nguyên huyện ủy viên huyện Củ Chi, Bí thư Đảng ủy xã Trung Lập Thượng trong kháng chiến chống Mỹ, ông mất năm 1962.

Ông Tô Văn Ri, anh con bác ông Tô Văn On, Bí thư Huyện ủy huyện Dương Minh Châu, sau làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Ông Tô Văn Khơi, huyện đội trưởng huyện Tân Biên, là huyện điểm của Trung ương trong kháng chiến chống Mỹ, sau giải phóng năm 1975 làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tô Văn Đực tức Tô Hoài Đức, sinh năm 1950, Họ Tô xã Trung Lập Thượng, Trung tá Quân đội nhân dân Việt Nam, tháng 9 năm 1967 được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với biệt danh là “Anh hùng mìn gạt”.

Ban biên tập sách “Họ tô Việt Nam”

(Ghi từ sổ tay công tác của ông Tô Bỉnh từ tháng 3 năm 2012 nên có thể tên người, tên đất có chỗ chưa thật chính xác.)