Họ Tô xã Châu Sơn (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn)


Thủy tổ của chi họ Tô xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn tên là Tô Xuân Vân, người dân tộc Tày; Tổ bà tên làNông Thị Thường. Thủy tổ chuyển từ huyện Bình Liêu, tỉnh Quang Ninh sang sinh sống lập nghiệp tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn từ lúc nào không rõ. Chỉ biết rằng do bố mẹ mất sớm, không có ai cưu mang nên cụ Tô Xuân Vân phiêu bạt từ Bình Liêu sang xã Châu Sơn, huyện Đình Lập sinh sống và lập nghiệp, rồi hình thành nên chi họ Tô xã Châu Sơn.

Cụ Tổ Tô Xuân Vân sinh được 3 người con: 2 trai, 1 gái. Từ hai người con trai của Tổ Tô Xuân Vân hình thành 2 cành của chi họ Tô Châu Sơn.

Hiện nay chi họ có 8 hộ với 49 nhân khẩu; Chi họ Tô xã Châu Sơn đến nay đã là đời thứ 6 (tính từ Thủy tổ đến các thế hệ mới sinh).

Nghề nghiệp chính của bà con trong chi họ là làm ruộng, làm lâm nghiệp. Một số thoát ly là cán bộ, giáo viên, viên chức nhà nước. Đời sống bà con trong chi họ còn khó khăn, vẫn còn 2 hộ thuộc diện nghèo.

Mặc dầu cuộc sống còn có nhiều khó khăn, nhưng con cháu trong chi họ vẫn được đi học. Hiện nay trong 49 nhân khẩu của chi họ, có 2 người có bằng đại học, 8 người có bằng cao đẳng, 2 người có bằng trung cấp và một số cháu đang học ở các trường đại học, cao đẳng chưa tốt nghiệp.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, có 6 người đã tham gia lực lượng quân đội, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã chuyển ngành sang làm việc tại các cơ quan nhà nước.

Những người tiêu biểu của chi họ Tô xã Châu Sơn, là: Ông Tô Đức Cảnh (đời thứ 4), sinh năm 1959, Thiếu tá quân đội (đã nghỉ hưu); bà Tô Thị Hiến, sinh năm 1973 (đời thứ 4), hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Đến nay chi họ vẫn chưa xây dựng được nhà thờ họ, chưa xây dựng được mộ của các cụ Tổ và chưa quy tập được phần mộ của dòng họ.o

                                    Người cung cấp thông tin Tô Hậu(Đời thứ 3)