SƠ LƯỢC VỀ HAI CHI HỌ TÔ XÃ KỲ PHÚ, KỲ ANH, HÀ TĨNH

Thông tin họ Tô Việt Nam số 20 (năm 2016) đã có bài giới thiệu Chi họ tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; nhưng vừa qua, ông Tô Văn Nhuệ cung cấp thông tin cho biết, hiện ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh còn có hai chi họ Tô nữa; xin được tạm gọi là: Chi họ Tô thứ nhất và thứ hai.

1. Chi họ Tô thứ nhất:

Thủy tổ là Tô Qúy Công, đến định cư tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh từ bao giờ và ở đâu về thì hiện con cháu không biết; chỉ biết rằng, chi họ Tô này đến nay cư trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến nay là đời thứ 8. Chi họ Tô này đã lập được gia phả cho chi họ, chi họ có nhà thờ tại thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện chi họ có 52 hộ, số khẩu là: 199 với 98 đinh.

Nghề nghiệp chính của chi họ Tô này là làm ruộng, nên số hộ kinh tế khá giả chỉ có 10%, số hộ trung bình: 50%, số hộ nghèo: 40%. Nhưng trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc thì người họ Tô của chi họ tham gia khá đông: kháng chiến chống Pháp có 5 người tham gia hoạt động cách mạng, kháng chiến chống Mỹ có 59 người tham gia lực lượng vũ trang; có 3 liệt sỹ, 3 thương binh.

Tộc trưởng của Chi họ Tô thứ nhất này là ông Tô Khâm, 94 tuổi (Tel: 01255323159).

2. Chi họ Tô thứ hai:

Thủy tổ là Tô Qúy Công, đến định cư tại Phú Trung, Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh từ bao giờ và ở đâu về thì hiện con cháu không biết; chỉ biết rằng, chi họ Tô này đến nay cư trú tại đây đến nay là đời thứ 8 (tính từ cụ Thủy tổ). Hiện chi họ có 35 hộ, số khẩu là: 86, có 35 đinh (chưa kể là có một số đang cư trú tại tỉnh Dăk Lăk).

Nghề nghiệp chính của chi họ Tô Xuân, ở quê Phú Trung, Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là làm ruộng, còn số hộ ở tỉnh Dăk Lăk là trồng cà phê; số hộ kinh tế khá giả có 20%, số hộ trung bình: 30%, đặc biệt thì số hộ nghèo còn cao: 50%.

Trong kháng chiến chồng Pháp có 10 người tham gia; kháng chiến chống Mỹ cứu nước có 30 người tham gia; lực lượng công an nhân dân có 3 người; có 2 liệt sỹ, có 1 thương bình; hiện có 6 sinh viên học đại học.

Chi họ Tô Xuân có nhà thờ họ; gia phả thì lập đến đời thứ 6; mộ cố cao là Tô Xuân Thích. Hiện tộc trưởng là: Tô Xuân Học (Tel: 01648390527).

Theo thông tin của ông Tô Văn Nhuệ, thì ba chi họ Tô tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đều không có mối quan hệ họ hàng, máu mủ, ruột thịt gì với nhau; ba chi họ Tô ở xã Kỳ Phú cư trú tập trung tại hai thôn: thôn Phú Minh và thôn Phú Trung.

                                                         TÔ KHÂM (thôn Phú Minh)

                                                         TÔ XUÂN HỌC (thôn Phú Trung)