HỌ TÔ XÃ LỘC THUẬN huyện Bình Đại và HỌ TÔ XÃ LƯƠNG PHÚ huyện Giồng Trôm

Thủy tổ Chi họ Tô xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại và xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm là Tổ Tô Văn Tri xuất thân từ một gia đình khoa bảng ở tỉnh Tiền Giang sang xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre sinh cơ lập nghiệp vào khoảng cuối thế kỷ XIX; cụ sinh được 6 người con, trong đó có 3 trai là: Tô Văn Cẩn, Tô Văn Tiểu và Tô Văn Tất.

Con trai trưởng Tô Văn Cẩn vẫn ở lại xã Lộc Thuận và sinh được 9 người con (5 trai và 4 gái); từ đây hình thành Chi họ Tô Lộc Thuận, với số nhân khẩu và đinh khá đông đúc, đến nay đã đến đời thứ 5, tính từ Tổ Tô Văn Tri.

Con thứ 2 Tô Văn Tiểu thì nay chưa sưu tầm được tư liệu.

Con út (thứ 3) là Tô Văn Tất, sinh năm 1905, lớn lên ở xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại đến khi chưa đầy 20 tuổi thì rời quê Lộc Thuận sang xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm lập nghiệp, đến nay đã đến đời thứ 6.

Cụ Tô Văn Tất sinh được 4 con (2 trai: Tô Văn Chánh và Tô Văn Sót, 2 gái).

Con trai trưởng là Tô Văn Chánh, sinh năm 1927, tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, là Bí thư Chi bộ ấp; sau năm 1954 ở lại miền Nam gây dựng phong trào, bị địch bắt đày đi Côn Đảo, ra tù, ông tiếp tục hoạt động, làm Trưởng phòng Kinh - Tài huyện; ông hy sinh năm 1968. Ông Tô Văn Chánh kết hôn với bà Trần Thị Ưa và sinh được 2 con trai: Tô Văn Trực, sinh năm 1948, tham gia cách mạng, hy sinh 1968; con gái Tô Thúy Vũ, sinh năm 1950, có chồng là Đặng Văn Thanh, bộ đội hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Con trai thứ 2: Tô Văn Sót, sinh năm 1938, sang huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước làm ăn, tham gia cách mạng, là Huyện đội phó huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, nghỉ hưu tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Người Họ Tô xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại và Họ Tô xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm rất giàu lòng yêu nước và giác ngộ cách mạng rất sớm. Trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc có nhiều người tham gia cách mạng, tham gia lực lượng vũ trang: quân đội và công an, tham gia du kích. Nhiều người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; tiêu biểu như gia đình ông Tô Văn Tất, ngoài đóng góp vật chất cho cách mạng, tất cả con ruột, con rể, cháu ruột, cháu rể đều hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hiện nay phân chi họ Tô xã Lương Phú phải cho cháu ngoại ông Tô Văn Tất (con bà Tô Thị Chẳng, con gái thứ ba của ông Tô Văn Tất) cải từ Họ nguyễn sang họ mẹ là Tô Nguyên Ngã để duy trì dòng Họ Tô.

                                                              Theo Gia phả Họ Tô xã Lộc Thuận

và Họ Tô xã Lương Phú