HỌ TÔ XÃ BÌNH SƠN, HUYỆN HIỆP ĐỨC, QUẢNG NAM


                            Xã Bình Sơn đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

          Thủy tổ Họ Tô xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam là Tô Văn Công. Ngài là con trai trưởng công thần nhà Minh. Thân phụ ngài là người làng Vĩ Nô, huyện Nam An, phủ Huy Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, bị nhà Thanh sát hại. Thân mẫu ngài phải đem hai con trai cùng một số người họ tộc khác lánh nạn sang nước ta vào năm 1778.

          Lúc đầu được Chúa Nguyễn cho ở một vùng thuộc phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam ngày nay, đặt tên là làng Minh Hương. Sau đó  thân mẫu cùng Tô Văn Công đến ở làng Phú Cốc, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức.

          Thế tổ Họ Tô xã Bình Sơn là Tô Đức Hiệu, là con thứ ba của Thủy tổ Tô Văn Công về ở Tổng Đông An (tức xã Bình Sơn hiện nay) định cư lập nghiệp đã được 185 năm. Hậu duệ của Tô Văn Công hiện nay hình thành 4 nhánh họ và Họ Tô xã Bình Sơn là nhánh thứ ba.

          Từ Thế tổ Tô Đức Hiệu, đến nay Họ Tô xã Bình Sơn phát triển đến đời thứ 9, có 17 hộ, 92 nhân khẩu. Chủ yếu sống ở quê xã Bình Sơn. Có 1 hộ với 6 nhân khẩu vào định cư ở tỉnh Đồng Nai. Số sinh sống ở quê chủ yếu làm nông nghiệp; thu nhập khá, không có hộ nghèo. Trong họ có 4 người tốt nghiệp đại học.

          Ở xã Quế Thọ hiện nay có ngôi nhà tự của dòng họ Tô Văn Công. Hằng năm vào ngày 15 tháng Ba âm lịch, Họ Tô xã Bình Sơn về đây cùng 3 nhánh họ khác làm lễ cúng Tổ tiên.

                                                                                                                Tô Văn Doãn