Đại tướng Võ Nguyên Giáp có lời nhận xét về Thiếu tướng Tô Ký như sau:Anh là Đảng viên trung kiên, dám xả thân vì nghĩa lớn, không sợ cường quyền, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, bè phái, cục bộ địa phương... với tấm lòng công minh cương trực. Anh là một người lãnh đạo và chỉ huy gương mẫu, đầy tinh thần trách nhiệm, miệng nói tay làm, sâu sát chiến sĩ, gần gũi nhân dân, không ngại gian khổ, không sợ khó khăn, đem hết tinh thần và nghị lực để làm tròn nhiệm vụ. Anh đặc biệt giàu lòng nhân ái và tinh thần nghĩa hiệp, sẵn sàng giúp đỡ người hoạn nạn khó khăn, quan tâm đến những bất hạnh và khổ đau của người khác, đối xử trọn nghĩa vẹn tình với đồng chí và bạn bè. Đối với Tô Ký, những tháng năm hoạt động cách mạng giành độc lập dân tộc vừa là thời gian khổ, khó khăn nhưng cũng là thời oanh liệt cho một người lính, có trải qua gian nan mới biết bản lĩnh con người…
Cụ Tổ của Chi họ tên là gì và từ đâu đến không rõ. Chỉ biết rằng, Họ Tô đã về định cư tại thôn Yên Thống, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm được khoảng 150 năm. Người cao niên đã mất hết, còn lớp trẻ chỉ nghe kể lại rằng, cụ Tổ từ Thanh Hóa ra Hà Nam làm thuê rồi ở lại định cư lập nên Chi họ Tô ngày nay.