Đức Tô Hiến Thành sinh ngày 22 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ (11-2-1102), là con trai ông Tô Trung, quê ở phường Thái Hòa, thành Thăng Long và bà Nguyễn Thị Đoan, quê ở Ô Diên, quận Vĩnh Khang, nay là xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Phường Thái Hòa là hương Long Đỗ xưa nên (tham khảo thêm quyển Tộc phả Họ Tô làng Bao Hàm, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình viết cách đây hàng trăm năm ghi Thần Tô Lịch là Viễn tổ, Đức Tô Hiến Thành là ...

    Thần họ Tô, húy là Lịch, sống vào cuối thế kỷ III – đầu thế kỷ IV, thời nhà Tấn đô hộ nước ta (nhà Tấn 265-420 CN). Sinh thời, Ngài đỗ Hiếu liêm, từng làm quan ở hương Long Đỗ. Tiên tổ cư ngụ ở đó đã lâu đời, dựng làng bên bờ một con sông nhỏ. Gia đình Ngài lấy sự thanh bạch, hòa thuận, hiếu thảo làm trọng, ba đời cùng nhân nhượng mà ở chung với nhau, không chút riêng biệt.

    Thời nhà Tấn đô hộ, triều đình xét khen những nhà ...

Ngày 26/8/2018, Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam (TTBLLHTVN) đã tổ chức họp tại đền Văn hiến (xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đại biểu Họ Tô Việt Nam lần V (nhiệm kỳ 2018-2023).
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhiều câu chuyện mang màu sắc huyền thoại đã được thêu dệt và lưu truyền trong dòng họ Tô Việt Nam. Bài viết này xin được giới thiệu năm câu chuyện trong số các huyền thoại đó.
Tô Hiến Thành (蘇憲誠, 1102-1179), quê làng Hạ Mỗ nay là xã Hạ Mỗ huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội, là quan đại thần phụ chính nhà Lý, phụng sự hai triều vua: Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là viên quan văn võ song toàn, nổi tiếng là công minh chính trực, được vua phong tước vương mặc dù không phải tôn thất nhà Lý.
Kính cáo Thượng Thủy tổ họ Tô Việt Nam Thưa các quí quan khách, Đại diện các họ tộc gần xa Thưa các vị cao niên, bà con đồng tộc !

UBND XÃ HẠ MỖ

BQL DTLS ĐỀN VĂN HIẾN

Số: 02 /KH - BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Mỗ, ngày 08 tháng 7  năm 2018.

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ dâng hương kỉ niệm 839 năm ngày giỗ

danh nhân Tô Hiến Thành

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Căn cứ Thông tư số ...

Trân trọng kính mời các chi họ Tô cùng toàn thể bà con cô bác trong dòng họ Tô trên cả nước về dự lễ dâng hưong ngày giỗ lần thứ 839 của Danh Nhân Tô Hiến Thành.

Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 06 năm Mậu Tuất (tức ngày 24 tháng 07 năm 2018)

Địa điểm:  Đền Văn Hiến xã Hạ Mỗ huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội.

Kính mời các chi họ Tô và toàn thể bà con cô bác thông báo số lượng người về dự lễ với ông Tô Quang Mậu Phó trưởng Ban thường trực Ban Liên lạc ...

Từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, đường lối của Đảng đưa đấu tranh chính trị lên hàng đầu. Ngay khi Mỹ - nguỵ tiếp quản lập chính quyền, xây dựng đồn bót, trên khắp địa bàn Cà Mau dấy lên phong trào quần chúng - nhất là đội quân tóc dài - đấu tranh trực diện, đấu tranh đòi kẻ thù thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử, chống kẻ thù càn ruồng cướp phá, tàn sát Nhân dân, chống quốc sách “ấp chiến lược”…
Hội nghị đã được Hội đồng Họ Tô tỉnh Thái Bình đăng cai tổ chức tại Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đến dự cógần 60 đại biểu, khách mời và đại diện các chi Họ Tô trong cả nước.