Công đức : Danh Sách Đóng Góp Công Đức Ủng Hộ Website
 
Số TTDanh sách đóng gópSố Tiền(VND)Ghi chú
1Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam5,000,000
2Ông Tô Minh Tiếp - Họ Tô Quỳnh Lưu Nghệ An, Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Tùng Mậu - Hà Nôi1,000,000
3Ông Tô Ngọc Ngời - Họ Tô Bình Định tại Thành phố
Hồ Chí Minh - Thành viên Ban LL Họ Tô Nam Bộ
2,000,000
4Ông Tô Đa Mạn - Họ Tô Thượng Tầm Thái Bình tại Hà Nội,
Trưởng Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam
500,000
5Ông Tô Bỉnh - Họ Tô Thượng Tầm Thái Bình tại Hà Nội,
Phó trưởng Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam
500,000
6Ông Tô Quang Mậu - Họ Tô Tùng Châu Đức Thọ Hà Tĩnh tại Hà Nội,
Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam
500,000
7Ông Tô Văn Gia- Họ Tô Đại Từ đại Kim Hà Nội,
Ủy viên thường trực Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam
500,000
8Ông Tô Bá Trọng - Họ Tô Thượng Tầm Thái Bình tại Hà Nội,
Ủy viên thường trực Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam
500,000
9Ông Tô Ngọc Nhuần - Họ Tô Đồn Điền Thanh Hoá tại Hà Nội,
Ủy viên thường trực Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam
500,000
10Ông Tô Văn Liệt - Họ Tô Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội: Ủy viên thường trực Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam500,000
11Ông Tô Văn Sâm - Họ Tô Bao Hàm Thái Bình tại Hà Nội
Ủy viên Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam
500,000
12Ông Tô Văn Dực - Họ Tô Thượng Thái Bình tại Hà Nội,
Ủy viên Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam
500,000
13Ông Tô Thanh Cảnh - Họ Tô Quỳnh Lưu Nghệ An,
Ủy viên Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam
500,000
14Bà Tô Hà - Họ Tô Tiền Hải Thái Bình tại Hà Nội,
Ủy viên Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam
1,000,000
15Ông Tô Hồng Long - Họ Tô Thượng Tầm tại Hà Nội500,000
16Ông Tô Ngọc Xôi - Họ Tô Nam Trực Nam Định tại Hà Nội1,000,000
17Ông Tô Tiến - Họ Tô Bao Hàm Thái Bình tại Hà Nội500,000Chưa rõ địa chỉ
185 người Họ Tô Tùng Châu Đức Thọ Hà Tĩnh gồm:
Ông Tô Quang Việt, Ông Tô Quang Trung, Ông Tô Quang
Nghệ, Ông Tô Quang Hà, Ông Tô Quang Duẩn
1,000,000
19Ông Tô Quang Long, Họ Tô Tùng Châu Đức Thọ Hà Tĩnh tại
Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch, Dịch vụ và Thương
mại NTD - Tài trợ Chi phí lưu giữ thông tin của Website
1,500,000
20Tô Văn Hiển - Họ Tô Bắc An, Chí Linh, Hải Dương tại Hà Nội,
Kỹ thuật viên Ban Biên tập Website
200,000
Tổng : 18,700,000 VND