Chúc Văn
Mừng Lễ  kỷ niệm 5 năm chắp nối
dòng họ Tô Vĩnh Phúc

DANH NHÂN VĂN HÓA TÔ THẾ HUY

Kính cáo Người-Danh nhân  văn hóa Tô Thế Huy,

                  Thưa các vị cao niên, bà con Tô tộc!

 

Sử Việt hôm nay, sang trang mới,

Mượn bút mực xin chấp mấy lời,

Kính dâng người-Danh nhân Tô tộc,

Tô Thế Huy rạng tỏa sáng ngời.

 

Như biển nước xanh ngập khoảng không,

Đầm Rưng gợn sóng đón mây lồng,

Thu qua đông tới trên hồ nước,

Khách về Vĩnh Tường mỏi mắt trông.

 

Về đây buổi sáng đông gợi mở,

Cao Đại bình minh, đêm giá tan,

Ngày đẹp mới, hoa tươi đua nở,

Chim hót ríu rít chào khách đoàn.

Về mừng chắp nối dòng Tô tộc,

 

Trên miền đất; địa linh nhân kiệt,

Góp công xây đền Tô Tiến sỹ,

Thờ danh nhân văn hóa đất Việt.

 

Thế kỷ tiếp thế kỷ trôi qua,

Nối gót Danh nhân bao thế hệ,

Cháu, chắt Tô tộc nối tiếp dài,

Viết tiếp trang sử cho hậu thế.

 

Vào thời đó!

 

Tô Thế huy người xã Bình Đăng,

Bạch Hạc, Tam Đái thuộc Sơn Tây,

Nay là thôn Bình Trù, Cao Đại,

Thuộc Vĩnh Tường, Vĩnh  Phúc ngày nay.

 

Tuổi trẻ học rộng và tài cao,

Đỗ Đề tam Giáp đồng Tiến sỹ,

Người phò vua, giúp nước có công,

Vua phong Tả thị lang bộ Lễ.

 

Phó sứ sang triều Thanh tuế cống,

Khang Hy khen, về: Cảo quận công,

Tả Thị lang bộ Công sau đó,

Với tước phong tận tụy hết lòng.

 

Rồi Người tận tâm làm phúc tham,

Trung quân ái quốc luôn vững bước,

Người hiểu âm, dương giỏi khoa chiêm,

Giúp vua Lê Duy Phường trị nước.

 

Với một bề tôi trọn nghĩa trung,

Phò tá vua trọn đạo quân thần,

Trọng nghĩa lớn, nước, đất, trời dung,

Trọn tấm lòng thành với muôn dân.

 

Người dạy: lòng dân là thế nước,

Hậu thế Tô tộc nguyện kết đồng,

Kiêu hùng vững bước bạt bão giông,

Hiểu rõ đạo trời; luật hưng vong.

 

Khắc cốt ghi tâm điều nhân lý,

Giàu sang, phú quí, Người không mơ,

Nên đã từ quan, về tàng thư,

Lưu giữ sách cho hậu thế đợi chờ.

 

Người qua đời, được vua truy tặng,

Thượng thư bộ Công xứng công lao,

Tiếng thơm lưu truyền mãi đời sau,

Khắc ghi tên Người đức, tài cao.

Đến hôm nay!

 

Về đây-Vĩnh Tường; một ngày đông,

Thắp nén hương thơm trước bài vị,

Khấn vái Danh nhân tỏ nỗi long.

Mong trời cao xua tan mây tối,

Để cho dân tộc tránh chiến tranh,

Để dòng Tô tộc sống yên lành,

Đất nước dài lâu trong ổn định,

Sống hòa bình dưới bầu trời xanh.

 

Thưa các anh linh, cùng chư vị!

Về dự Lễ chắp nối hôm nay,

Đông đủ các thế hộ Tô tộc,

Lòng thành xin gửi tặng lời hay,

Tặng các Tô hữu dự Lễ này,

Sức khỏe, sống vui và hạnh phúc,

Thành tâm cung chúc cho ngày hội,

Thành công, vạn sự được như ý,

Như dòng Tô  Lịch chảy không thôi.

 

Phương Tô Duy nghiêng mình cẩn bút