Lễ kỷ niệm 915 năm ngày sinh danh nhân Tô Hiến Thành

CHƯƠNG TRÌNH

Lễ kỷ niệm 915 năm ngày sinh danh nhân Tô Hiến Thành

(22/Giêng/Nhâm Ngọ năm 1102  –  12/Giêng/Đinh Dậu năm 2017)

A. Phần Lễ:

1. Ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu(Tức ngày 16 tháng 02 năm 2017)

- Từ 07 giờ 00 đến 07 giờ 30: Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Tế trình.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00: Các cụ vãi tụng kinh.

- Từ 18 giờ 30 phút đến 22 giờ 00:  Hầu Thánh;

2. Ngày 22 tháng Giêng năm Đinh Dậu (Tức ngày 18  tháng  02 năm 2017)

- Từ 06 giờ 30 đến 08 giờ 00. Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Đại tế. Đón tiếp đại biểu.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Tổ chức lễ dâng hương.

                    + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

                    + Ôn lại thân thế sư nghiệp Danh nhân Tô Hiến Thành

                    + Phát biểu đại diện Họ Tô toàn Quốc;

                    + Phát biểu Lãnh đạo địa phương.

                    + Làm lễ dâng hương.

- Từ 09 giờ 00 đến 12 giờ: Thụ lộc thánh.

- Từ 14 giờ đến 16 giờ: Tế nữ quan;

- Từ 16 giờ 00 đến 16 giờ 30: Tế tạ.

B. Phần hội:

1. Ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu(Tức ngày 16  tháng  02 năm 2017)

- Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút: Khai mạc giải chọi gà, tổ chức trò chơi dân gian;

- Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút: Kéo co, nhảy bao bố.

2. Ngày 21 tháng Giêng năm Đinh Dậu(Tức ngày 17  tháng  02 năm 2017)

- Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút : Tổ chức giải bơi chải truyền thống Thành phố Hà Nội xuân Đinh Dậu năm 2017 tại miếu Hàm Rồng.

          + Khai giải bơi chải truyền thống Thành phố Hà Nội xuân Đinh Dậu năm 2017.

            + Biểu diễn trống Vạn Xuân;

            + Tổ chức thi đấu giải bơi chải truyền thống Thành phố Hà Nội năm 2017.

- Từ 14 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút: Hóa trang, dã bánh dầy, quấy bánh đúc.

- Từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ 00 phút: Giao lưu văn nghệ.

3. Ngày 22 tháng Giêng năm Đinh Dậu (Tức ngày 18  tháng  02 năm 2017)

- Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30: Tổ chức trò chơi dân gian

- Từ 15 giờ 30 đến 18 giờ 00: Hát Quan họ trên thuyền .  

 

BAN TỔ CHỨC