BÁO CÁO CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG (2015-2017) PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Ban Liên lạc họ Tô Hà Nội, sau Hội nghị thành lập ngày 28/06/2015 và những hoạt động sau đó, từng bước trưởng thành và đóng vai trò chủ động tổ chức các hoạt động chắp nối dòng họ tìm về cội nguồn, thờ cúng và vinh danh tiên tổ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Dưới đây là một số công việc hoạt động (2015-2017) và phương hướng nhiệm vụ năm hoạt động những năm tiếp theo.

I- CÁC HOẠT ĐỘNG THỜI KỲ (6/2015 -6/2017)

1.1. Công tác tổ chức:

a- Thường trực Ban Liên lạc chấp hành chỉ đạo của Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam, cử người tham gia và chịu trách nhiệm về biên tập Bản tin và trang Web Họ Tô Việt Nam. Ông Tô Duy Phương đã viết 4 bài về Thủy tổ Tô Lịch, các danh nhân họ Tô Nam Định (Tô Trung Từ, Tô Lê Hiến Giản, Tô Lê Hiến Tứ) và viết 3 bài thơ về Tô Lịch (Đền Bạch Mã), Tô Hiến Thành (Đền Văn Hiến), Tô Trung Từ (Làng hoa Vỵ Khê). Đã duy trì các cuộc họp/hội ý của Ban Thường trực hàng tháng, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các Tiểu Ban, tiếp tục vận động những người tâm huyết, có điều kiện hiện đang ở Hà Nội tham gia Ban Liên lạc, chú trọng đến các huyện, xã, thôn ngoại thành.

b- Thường trực  Ban Liên lạc đã tổ chức thăm hỏi, kết nối với các Ban đại diện các Chi họ trên địa bàn. Tham dự Lễ khánh thành nhà thờ Chi họ Tô văn, thôn Úc Lý, xã Thanh văn, Thanh Oai. Tìm thêm và kết nối một số gia đình họ Tô trên địa bàn, kể cả những gia đình từ nơi khác về sinh sống tại Hà Nội.

c- Đến tháng 2/2017, Ban Liên lạc họ Tô Hà Nội được kiện toàn, có 60 Ủy  viên; trong đó có 17 Uỷ viên Thường trực (có 4 Phó Ban), hoạt động ngày càng đều tay hơn.

1.2. Tổ chức các hoạt động hướng về cội nguồn:

a- Ngày Mồng Một hàng tháng, sắp lễ thắp hương tại Đền Bạch Mã, lúc 15 giờ. Mỗi lần có khoảng 10 Ủy viên tham gia (kết hợp sinh hoạt Thường trực).

b- Tham gia Lễ dâng hương nhân ngày 22 tháng 1 (Âm lịch) là ngày giỗ của Đức Thái úy, Thái phó Bình chương quân quốc trọng sự Tước Vương Tô Hiến Thành. Năm 2017 Ban Liên lạc Họ Tô Hà Nội tổ chức 3 xe ô tô lên Hạ Mỗ với khoảng 15 người tham dự (có dâng chúc văn trong lễ dâng hương và đưa lên trang web Họ Tô Việt Nam).

c- Thay mặt Ban Liên lạc họ Tô toàn quốc, phối hợp với UBND phường Hàng Buồm và Ban Quản lý Đền Bạch Mã, tổ chức Lễ dâng hương Đức Thủytổ TÔ LỊCHvào ngày 12-13/2 Âm lịch của năm 2016 và 2017. Lẵng hoa của dòng họ Tô được đặt ở nơi chính giữa, rất đẹp và trang nghiêm. Tổ chức đoàn 10 người đại diện Ban Liên lạc tham dự Lễ dâng hương và đã có 1 bản Chúc văn gửi Đền và Uỷ ban nhân dân Phường Hàng Buồm, đồng thời đưa lên trang web Họ Tô Việt Nam .

1.3. Các hoạt động thường xuyên:

a- Phối hợp cùng Ban Quản lý Đền Bạch Mã và UBND phường Hàng Buồm chuẩn bị điều kiện để thay thế 5 đôi Lọ Lục bình từ sứ ngoại lai về sứ Bát Tràng. Tuy vậy, do Dự án sửa chữa Đền chưa được duyệt nên vẫn chỉ dừng ở bước chuẩn bị (có 2 phương án: Vận động mỗi gia đình tiến cúng 1 đôi/hoặc vận động nhiều gia đình tiến cúng chung cả 5 đôi); hiện có 2 gia đình: ông Tô Văn Liệt và ông Tô Hồng Long đã gửi ông Tô Văn Vỹ tiền mua đôi Lục bình (mỗi gia đình gửi 5 triệu đồng).

b- Phối hợp cùng Ban Liên lạc họ Tô Việt Nam chuẩn bị Danh sách các doanh nhân họ Tô để chuẩn bị thành lập Hiệp Hội Doanh nhân Họ TÔ Việt Nam (khoảng trên 70 người).

- Đã soạn thảo Điều lệ Hội Doanh nghiệp Họ Tô, báo cáo Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô toàn quốc.

- Phối hợp lập Danh sách gồm những Doanh Nhân trên địa bàn Hà Nội và mở rộng ra phạm vi toàn quốc.

- Thống nhất các công việc tiếp theo và giao TS.Tô Như Toàn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Văn Phú tiếp tục các bước triển khai để thành lập Hiệp hội doanh nghiệp Họ Tô.

- Ông Tô Văn Vỹ đã soạn được cây phả hệ Chi Giáp Họ Tô Yên Khê và đã đăng trên Website hotovietnam. Tên bài viết: Lời người biên soạn.

c- Tích cực tìm các chi, phái Họ Tô, đặc biệt là ở các huyện mới của Hà Nội mở rộng: Tổ chức tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích hoạt động của Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam và Ban Liên lạc Họ Tô Hà Nội, phổ biến và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị thành lập Ban Liên lạc Họ Tô Hà Nội đến các chi Họ Tô ở các thôn, xã trên địa bàn Hà Nội và đến các gia đình Họ Tô đang sinh sống, công tác ở Hà Nội.

Đã sưu tập được các tư liệu có liên quan đến Thủy tổ Tô Lịch: Việt điện u linh, Lĩnh Nam chích quái, Việt Nam Nhất thống trí, Việt Nam Khai quốc bản tiếng Anh (The Birth of Vietnam), Đại Việt sử ký, Giao Châu ký, Tấn Thư.

Đã biên soạn 7 bài về Thủy tổ và 1 bài chia 6 phân đoạn (6 bài) về 1 nhân vật Tô Tuấn thời nhà Tấn gần với Tô Lịch cùng thời cùng đỗ Hiếu Liêm như Tô Lịch…  

Đã liên lạc được với Nghệ nhân gốm sư Bát Tràng Tô Thanh Sơn để đề nghị ông Sơn có đóng góp vật chất để góp vào buổi chúc mừng vinh danh.

d- Động viên các chi họ tham gia viết bài xây dựng cuốn Sách giới thiệu HỌ TÔ VIỆT NAM, Thông tin Họ Tô và trang Web của Họ Tô Việt Nam - bài viết gửi vào thư điện tử: viyen7777@gmail.comhoặc vitopv18@gmail.com.

e- Tuyên truyền, vận động tài trợ để có kinh phí phục vụ cho những họat động theo đúng mục đích và nguyên tắc đã quy định trong Quy ước tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc Họ Tô Hà Nội. Tuy vậy, đến nay kinh phí trong Quỹ Ban Liên lạc còn  rất ít.

1.4.Đánh giá chung:

+ Được sự chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp của Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam, trong 18 tháng (từ đầu năm 2016 đến nay), Ban Liên lạc Họ Tô Hà Nội đã khởi dựng các hoạt động, đóng vai trò chủ động, tích cực trong việc tổ chức chắp nối dòng họ tìm về cội nguồn, thờ cúng và vinh danh tiên tổ. Chú trọng công tác tổ chức, đã xây dựng được Ban Liên lạc với tính đại diện cao. Các hoạt động của Ban Liên lạc bước đầu hình thành nền nếp, có những hoạt động cụ thể, thiết thực, tạo nên không khí phấn khởi trong bà con.

+ Tuy nhiên hoạt động của Ban Liên lạc Họ Tô Hà Nội vẫn chưa mạnh, chưa có sự phối hợp thường xuyên trong toàn Ban Liên lạc, chưa có những nội dung mới và phù hợp với đặc thù của các chi họ trên địa bàn Thành phố.

2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

2.1. Đặc điểm hoạt động dòng Họ Tô  trên địa bàn:

a- Những thuận lợi  chủ yếu:

+ Tổ chức Ban Liên lạc và Thường trưc ngày càng  được kiện toàn.

+ Có sự hậu thuẫn vững chắc của Ban Liên lạcHọ Tô toàn  quốc.

+ Có cuốn sách họ Tô Việt Nam như một phương tiện chỉ dẫn, phối hợp và kết nối các chi Họ Tô trên địa bàn, làm nền tảng cho hoạt động của dòng Họ.

b- Một số  khó khăn:

+ Địa bàn Hà Nội rộng, nhiều chi họ ở  phân tán, xa nhau;

+ Các chi họ ở  địa phương  khác về Hà  Nội sinh sống và làm việc chưa có sự kết nối chặt chẽ. Nhiều người Họ Tô thành đạt về ở Hà Nội muốn tham gia và đóng góp nhưng còn hạn chế về thời gian tham gia Ban Liên lạc.

+ Một số Uỷ viên Thường trực tuy nhiệt tình nhưng do hạn chế kinh nghiệm về hoạt động dòng Họ nên cũng gặp không ít khó khăn trong phối hợp triển khai công việc.

2.2.Phương hướng và biện pháp trong công tác của Ban Liên lạcHọ Tô Hà Nội:

 a- Phương hướng chung: Tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ của Ban Liên lạcHọ Tô toàn quốc thông qua cuốn sách Họ Tô Việt Nam và  Bản Thông tin Họ Tô Việt Nam và Web Họ Tô, tiếp tục phát triển các hoạt động kết nối dòng Họ, tăng cường tìm hiểu và kết nối các Chi Họ Tô trên địa bàn, tích cực đưa một số hoạt động của Ban Liên lạc đi vào nền nếp với phạm vi rộng và ngày càng sâu hơn.

b- Một số nhiệm vụ và biện pháp cụ thể là:

1- Phối hợp với Ban Liên lạc Họ Tô toàn quốc, phân công thực hiện một số công việc trên địa bàn. Dưới sự chỉ đạo của Ban Liên lạcHọ Tô Việt Nam, phối hợp với các cơ quan hữu quan, tổ chức nghiên cứu tìm hiều về Thủy Tổ Tô Lịch (Ông Tô Duy Phương, Phó Trưởng Ban Thường trực, phụ trách...).

2- Tổ chức dâng hương ngày Giỗ Đức Thủytổ Tô Lịch tại đền Bạch Mã (ngày 12 và 13 tháng Hai Âm lịch). Hàng tháng dâng hương ngày Mồng Một vào lúc 15 giờ (Ông Tô Văn Chào, Phó Trưởng Ban, phụ trách).  

3- Tạo điều kiện cho tất cả các Chi Họ đều có Sách Giới thiệu Họ Tô Việt Nam và có  Thông tin Họ Tô để thúc đẩy việc kết nối dòng họ đi vào chiều sâu, hướng về cội nguồn. Hướng dẫn mọi người truy cập trang Website hotovietnam: www.hotovietnam.org và sử dụng các ấn phẩm của dòng họ, tích cực tham gia viết bài đăng trên Thông tin Họ Tô Việt Nam và Web Họ Tô Việt Nam. Các chi Họ Tô tiếp tục sưu tầm, biên soạn gia phả, tìm hiểu các Danh nhân lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng trong tất cả cáclĩnh vực thời nay, các Tướng lĩnh, Trí thức và các Doanh nhân thành đạt… cung cấp cho trang Web và Thông tinHọ Tô Việt Nam (Ông Tô Vỹ, Phó Trưởng Ban kiêm Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Liên lạcHọ Tô Hà Nội; là Thường trực Ban Liên lạcHọ Tô Việt Nam, Tổng Biên tập Thông tin Họ Tô Việt Nam và Tổng Biên tập Website hotovietnam).  

4- Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Liên lạc; vận động những người tâm huyết, có điều kiện hiện đang ở Hà Nội tham gia Ban Liên lạc, kiện toàn để ổn định nền nếp làm việc và phân công trách nhiệm trong Ban Thường trực; phân công từng Uỷ viên Thường trực, trên cơ sở có mối quan hệ nhất định, theo dõi từng địa bàn cụ thể. Tổ chức kênh thông tin kết nối thường xuyên các Uỷ viên Ban Liên lạc. Duy trì: Ban Liên lạc 12 tháng họp 1 lần; Ban Thường trực 3 tháng họp 1 lần (Ông Tô Đức Hạnh, Phó Trưởng Ban, phụ trách).

5- Tuyên truyền, vận động tài trợ để có kinh phí cần thiết phục vụ cho những nội dung họat động theo đúng mục đích và nguyên tắc đã quy định trong Quy ước tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc Họ Tô Hà Nội. Phối hợp và hỗ trợ các Chi họ trên địa bàn trong việc nghiên cứu, xây dựng Gia phả (thông qua hướng dẫn việc xây dựng gia phả điện tử của  Ban Liên lạcHọ Tô toàn quốc).

6- Tìm biện pháp thích hợp đẩy mạnh hoạt động của Thanh niên Họ Tô. Phối hợp với Ban Liên lạcHọ Tô Việt Nam kết nối, gặp gỡ một số DN là nòng cốt để vừa tranh thủ ý kiến của họ, vừa tạo ra những liên kết trên thực tế, làm cơ sở cho việc thànhlập Hiệp Hội Doanh nhân họ Tô Việt Nam, trước hết là bộ phận  trên địa bàn Hà Nội.

7- Tuyên truyền, vận động tài trợ để có kinh phí cần thiết phục vụ các họat động theo đúng mục đích và nguyên tắc trong Quy ước tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc Họ Tô Hà Nội (xem xét khả năng cung cấp máy và chíp có nội dung văn hóa, BVSK).

8- Đại diện Ban Liên lạc gặp gỡ trao quà, biểu trưng dòng họ Tô, giấy khen cho những người họ Tô hiện đang sinh sống, công tác, học tập... có nhiều thành tích trên các lĩnh vực, trong đó có những người đã được nhà nước vinh danh, giành được các giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

9- Tổ chức mừng thọ các cụ 90, 95, 100 tuổi (tứ thân phụ mẫu của Uỷ viên Ban Liên lạc), mừng thọ 75, 80, 85 cho ủy viên Ban Liên lạc. Tổ chức phúng viếng tứ thân phụ mẫu và bản thân của Ủy viên Ban Liên lạc Họ Tô Hà Nội khi qua đời.

2.3. Phân công hoạt động của Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Hà Nội: 

1. Trưởng Ban  Liên lạc: Tô Xuân Dân,  phụ trách chung;

2. Phó Trưởng Ban  kiêm Trưởng Tiểu ban Đối ngoại: Tô Duy Phương;

3. Phó Trưởng ban kiêm Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng: Tô Văn Vỹ, phụ trách điều hành công việc thường xuyên, công tác Thông tin, tuyên truyền;  

4. Phó Trưởng ban  kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Kiểm tra: Tô Đức Hạnh;

5. Phó Trưởng Ban phụ trách khánh tiết: Tô Văn Chào;

6. Thường trực là Trưởng Tiểu ban Tài chính: Tô Hà;

7. Thường trực là Trưởng Tiểu ban Văn hóa - xã hội: Tô Xuân Bái;

8. Thường trực là Trưởng Tiểu Ban Tư vấn và Thanh niên: Tô  Mạnh Quân.

                                             Hà Nội, ngày 06 tháng  8  năm 2017

                                             TT. BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ HÀ NỘI

                                                            TRƯỞNG BAN

 

TÔ XUÂN DÂN