Thành lập Ban liên lạc Họ Tô tỉnh Hưng Yên


Ngày 28-8-2016 (tức ngày 26-7- năm Bính Thân), tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Tô Chấn, Tô Hiệu, làng Xuân Cầu (Tam Kỳ), xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam tổ chức Hội nghị thành lập Ban liên lạc Họ Tô tỉnh Hưng Yên, do ông Tô Bỉnh – Phó trưởng Ban liên lạc chủ trì. Tham dự Hội nghị có các ông trong Thường trực và Ủy viên Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam: Tô Quốc Trịnh. Tô Đăng Diện, Tô Kiều Thẩm, Tô Văn Diểu, Tô Văn Liệt, Tô Hùng Thái cùng 23 đại diện của 14 chi họ Họ Tô tỉnh Hưng Yên.

         Hội nghị đã thảo luận Quy ước về tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Hưng Yên: Tên gọi “Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Hưng Yên”, là tổ chức tự nguyện, tập hợp đoàn kết những người Họ Tô tỉnh Hưng Yên, dưới sự chỉ đạo của Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam thực hiện việc “Chắp nối dòng họ, tìm về cội nguồn”, xây dựng và phát huy truyền thống của dòng họ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, tăng cường đoàn kết, giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các Ban liên lạc Họ Tô các tỉnh, thành phố trong cả nước.

         Ban liên lạc Họ Tô tỉnh Hưng Yên có 8 nhiệm vụ, chủ yếu là: Tổ chức các hoạt động của toàn dòng họ và chi họ; hướng dẫn tìm về cội nguồn, tôn tạo nhà thờ, phần mộ tổ tiên, giao lưu với chi họ khác; tôn vinh các bậc cao niên, chăm sóc người ốm đau, hoạn nạn, có khó khăn; khuyến học khuyến tài, động viên con cháu lập thân, lập nghiệp, xây dựng dòng họ, quê hương; động viên bà con mua báo, viết báo, đọc Thông tin Họ Tô Việt Nam, truy cập Trang tin điện tử Họ Tô Việt Nam, nắm thông tin và góp ý kiến xây dựng dòng Họ Tô.

         Trách nhiệm và quyền lợi của Ban Liên lạc là tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Liên lạc. Tổ chức tốt mọi hoạt độngcủa chi họ, xây dựng chi họ đoàn kết, vững mạnh, phát huy truyền thống của tổ tiên. Tùy theo khả năng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các thành viên khi đau yếu, gặp khó khăn, mừng thọ, phúng viếng vợ chồng, có thể cả tứ thân, phụ mẫu, con cái khi qua đời.

         Hội nghị bầu Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Hưng Yên gồm 17 ông, Ban Thường trực gồm 5 ông, ông Tô Xuân Thoại được bầu làm Trưởng ban.

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ TỈNH HƯNG YÊN


TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Địa chỉ liên lạc

Số điện thoại

Trưởng ban

liên lạc

1

Tô Xuân Thoại

1963

Xuân Cầu - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

Xuân Cầu - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

0913004478

Trưởng ban

liên lạc

2

Tô Tần

1932

Xuân Cầu - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

Xuân Cầu - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

01694872338

Ủy viên

3

Tô Thế

1935

Xuân Cầu - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

Xuân Cầu - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

0984107360

Phó trưởng ban thường trực

4

Tô Xuân Lực

1964

Xuân Cầu - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

Xuân Cầu - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

0915318334

Ủy viên

5

Tô Ngọc Cao

1965

Xuân Cầu - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

Xuân Cầu - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

0984071238

Ủy viên

6

Tô Ngọc Kim

1944

Xuân Cầu - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

Xuân Cầu - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

03213936608

Ủy viên

7

Tô Dũng

1935

Xuân Cầu - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

Xuân Cầu - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

0912105977

Ủy viên

8

Tô Xuân Hùng

1938

Lê Cao - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

Lê Cao - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

01643345877

Ủy viên

9

Tô Quỳnh

1940

Đồng Tỉnh - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

Đồng Tỉnh - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

03213936208

Ủy viên

10

Tô Văn Học

1964

Đồng Tỉnh - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

Đồng Tỉnh - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

0974085881

Ủy viên

11

Tô Quang Huấn

1942

Đại Tài - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

Đại Tài - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

0917052433

Ủy viên

12

Tô Văn Thành

1971

Đại Tài - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

Đại Tài - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

0916289868

Ủy viên

13

Tô Xuân Sinh

1977

Đồng Tỉnh - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

Đồng Tỉnh - Nghĩa Trụ

Văn Giang - Hưng Yên

0983196483

Thư ký kiêm

Thủ quĩ

14

Tô Hùng Thái

1961

Lộc Xá-Quảng Long

Quảng Xương-Thanh Hóa

Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh Hưng Yên

0904914809

Ủy viên

15

Tô Văn Chiến

1954

Đào Xá - Đào Dương

Ân Thi - Hưng Yên

Đào Xá - Đào Dương

Ân Thi - Hưng Yên

0984379227

Phó trưởng ban

16

Tô Văn Bộ

1969

Đào Xá - Đào Dương

Ân Thi - Hưng Yên

Đào Xá - Đào Dương

Ân Thi - Hưng Yên

0936503467

Ủy viên

17

Tô Văn Miền

1943

Thọ Hội - Đặng Lễ

Ân Thi - Hưng Yên

Thọ Hội - Đặng Lễ

Ân Thi - Hưng Yên

01275840668

Ủy viên

18

Tô Văn Tuấn

1957

Phí Xá - Lệ Xá

Tiên Lữ - Hưng Yên

Phí Xá - Lệ Xá

Tiên Lữ - Hưng Yên

01682734881

Ủy viên

thường trực

19

Tô Anh Tuấn

1959

Phí Xá - Lệ Xá

Tiên Lữ - Hưng Yên

Phí Xá - Lệ Xá

Tiên Lữ - Hưng Yên

0983785246

Ủy viên

20

Tô Văn Hảo

1950

Phi Liệt - Liên Nghĩa

Văn Giang - Hưng Yên

Phi Liệt - Liên Nghĩa

Văn Giang - Hưng Yên

0985.189.270

Ủy viên

21

Tô Văn Phúc

1959

Phi Liệt - Liên Nghĩa

Văn Giang - Hưng Yên

Phi Liệt - Liên Nghĩa

Văn Giang - Hưng Yên

0975600675

Ủy viên

22

Tô Văn Họa

1960

Phi Liệt - Liên Nghĩa

Văn Giang - Hưng Yên

Phi Liệt - Liên Nghĩa

Văn Giang - Hưng Yên

01697153358

Ủy viên

23

Tô Văn Thuyết

1963

Phi Liệt - Liên Nghĩa

Văn Giang - Hưng Yên

Phi Liệt - Liên Nghĩa

Văn Giang - Hưng Yên

01699586788

Ủy viên

         Trước khi khai mạc, Hội nghị đã dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Tô Chấn, Tô Hiệu.

Tin và ảnh: Xương Giang

Chú thích ảnh:

Ảnh 1 (có 3 người):Các ông (từ trái sang phải) Tô Quốc Trịnh, Tô Bỉnh và Tô Xuân Thoại chủ trì Hội nghị.

Ảnh 2 (có 6 người): Ông Tô Bình (giữa) và Ban Thường trực, Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Hưng Yên.

Ảnh 3 (nhiều người): Các đại biểu về dự Hội nghị thành lập Họ Tô tỉnh Hưng Yên.