Chúc văn: Mừng hai mươi năm chắp nối dòng họ tìm về cội nguồn Tô tộc

Kính cáo Thượng Thủy tổ họ Tô Việt Nam

Thưa các quí quan khách, Đại diện các họ tộc gần xa

Thưa các vị cao niên, bà con đồng tộc !

 

Nhân ngày Đại hội

Hào khí non sông bốn ngàn năm lịch sử

Với tộc Tô từ thế kỷ thứ tư

Trước công nguyên hùng khí cội nguồn

Muôn chi họ Tô luôn hướng về thủy tổ

Lạc Việt, Đại Việt đến Việt Nam trường tồn

Bao thế hệ hậu duệ Tô Lịch

Tô Hiến Thành, Tô Hiệu bất khuất kiên cường

 

Nay mừng họ Tô!

Cây có cội nên thân cao to, nhiều cành

Đất có thần Long Đỗ thành hoàng Đại vương

Nên đất nước mới được an lành

Nước có nguồn nên sông rộng ra biển khơi

Trời có cao nên núi, non trùng điệp

Rừng có xanh nên chim đậu đầy cành

 

Cảo thơm lần giở giữa thiên thanh

Ngày ba tháng Tám năm chín tám

Ban liên lạc họ quốc Tô hình thành

Qua bốn nhiệm kỳ hoạt động tiếp bề dầy

Họp mặt đây mở Đại hội hôm nay

Nhiệm kỳ năm của cộng đồng Tô tộc

Kỷ niệm hai mươi năm theo tiêu chí

“chắp nối dòng họ tìm về cội nguồn”

 

Nhớ linh xưa

Vào thời vua Hùng thứ mười tám

Ở Tây Bắc nước Đại Việt Cổ

Giúp Vua chống quân Thục năm xưa

Có vợ chồng bà Tô Thị Nghi

Bà là con gái dòng Tô tộc

Cùng thời Thần Tô Lịch ở Long Đỗ

Sống trước công nguyên thế kỷ bốn

Thần Tô Lịch; một nhân thần thủy Tổ

Sống cuối thế kỷ ba trước công nguyên

Khi Việt cổ bị Tấn đô hộ

Đỗ Hiếu Liêm làm quan hương Long Đỗ

Đức, tài cao, nhiều công lao với dân làng

Được dân làng thờ là Thành Hoàng

Lấy tên Thần đặt cho làng, cho sông

Nhà Thần; điện Kính Thiên ở Thăng Long

Có huyệt đạo Âm , Dương gọi Rốn Rồng

 

Rồi thời đó

Thần Tô Lịch đã hiển thánh xuất hiện

Một vị Thần luôn thắng Cao Biền

Còn Cao Biền là một phù thủy

Rất cao tay trong các trận chiến

Rất uyên thâm tâm linh, pháp thuật

Nhưng vẫn bại dưới Thần triền miên

Bái phục Thần; Cao Biền đã xây đền

Thờ Thần: Đô phủ Thành hoàng Thần quân

Trước khi chạy về tới Bắc Quốc

Cao Biền còn tim dập, run chân

 

Tiếp thời đó

Lý Thái Tổ xây thành Thăng Long

Được Ngựa trắng Long Đỗ hiển thần

Nhắc vua xây theo vó ngựa– bước chân

Rồi Bạch Mã linh từ vua đã xây

Thờ thần Long Đỗ để tri ân

“Quốc đô Thăng Long Thành hoàng đại vương”

Rồi vua Trần phong “Bảo quốc Trấn linh

Định bang Quốc đô Thăng Long đại vương”

Đến “Long Đỗ thần quân Quảng Lợi

Bạch Mã đại vương” Thần hiệu Người

Đến thời Tô Hiến Thành

Con Phụ thân Tô Trung ở Thái Hòa

Và Mẫu thân Nguyễn Thị Đoan Hạ Mỗ

Được sinh ra ở Trường Yên,Thanh Hóa

Nơi phụ thân làm quan chi phủ

Thái Hòa xưa là hương Long Đỗ

Nên Đức Tô có thể là hậu duệ

Của nhân Thần Long Đỗ Tô Lịch

Tuổi thơ Đức Tô ở quê Hạ Mỗ

Đỗ khoa Thủ sĩ thời Lý Thần Tông

Quân sự đại tài đánh thắng mọi chỗ

Dẹp Thân Lợi, thắng Ai Lao, Ngưu Thống

Lãnh vạn binh tuần ven biển, vùng biên

Đánh Chiêm Thành khi tuổi đã về ông

Vua Chiêm cầu hòa để giữ bình yên

Thái úy phụ chính được vua phong

Văn võ kiệt xuất của non sông

Nhà chính trị, ái quốc kỳ vĩ

Vua giao Người “Nhập nội kiểm hiệu

Thái phó Bình chương quân quốc-Vương”

Phò tá cho Thái tử Long Trát

Ba tuổi lên ngôi lập Triều mới

Là đại quan chỉ dưới vua thôi

Đấu trí giữ vua trẻ ở ngôi

Khiến Lê Thái Hậu phải phục Người

Phò vua trẻ khi Người khuất bóng

Người công tâm tiến cử hiền tài

Bờ cõi biên cương Người mở rộng

Lấn biển, khơi sông tạo ruộng đồng

Ơn Người dân đã dựng đền, đình

Hơn hai trăm ngôi ở các tỉnh

 

Và rồi

Triềuđình Lý đã đến hồi suy 

Người đề cao tư tưởng “Đức trị”

Ổn định xã hội cuối TriềuLý

Người lập miếu riêng thờ Khổng Tử

Người đề cao Khổng-Mạnh giáo lý

Về đạo nghĩa trung quân, ái quốc

Đỗ khoa Mậu Ngọ Thái học sĩ

Người dẫn dắt quốc dân lúc phân ly

 

Rồi đến hậu duệ

Con trai Đức Tô - Tô Trung Từ

Đã làm quan dưới hai triều Lý

Lý Cao Tông đến Lý Huệ Tông

Người được phong Thái úy phụ chính

Có công bảo vệ Thái Tử Sảm

Ba lần dẹp loạn ở Ninh Bình

Rồi về giải cứu cung Ngự Thiên

Khi nhà Lý sắp thời suy biến

Người đưa Trần Lý vào Ngự cung

Đưa cả Trần Thừa, Trần Tự Khánh

Làm quan Triều Lý nhiều lĩnh vực

Cho họ Trần mạnh lên thế lực

Đã soán ngôi nhà Lý chính trực

 

Tô Trung Từ đã tiếp bước cha

Quân sự, chính trị rất tài hoa

Ở lưỡng Triều là đại công thần

Lui về trồng cây cảnh dạy dân

Tổ nghề trồng cây cảnh tôn thờ

 

Tô Phương Lan con gái Đức Tô

Em Tô Trung Từ-vợ Trần Lý

Người đã sinh ra những vua hiền

Trần Thái Tông đến Trần Thánh Tông

Tướng giỏi Trần Thừa, Trần Tự Khánh

Nguyên từ Hoàng hậu nhà Trầnphong

 

Hậu duệ đời thứ sáu Đức Tô

Tô Lê Hiến Giản đỗ Bảng nhãn

Đỗ Tiến sĩ Tô Lê Hiến Tứ

Dưới Triều Trần Duệ Tông; Đại quan

Trung lang tướng đến Đại phu ngự sử

Song sinh Giản-Tứ bốn “cùng” huyền thoại

Cùng đỗ một khoa, cùng quan một triều

Cùng một ngày Hồ Quý Ly sát hại

Do mưu diệt Hồ cứu vãn Trần

Được vua Trần Giản Định truy phong

Hai thánh là Thượng đẳng phúc thần

 

Rồi đến

Cháu đời thứ chín Tô Văn Bảo

Ở Bao Hàm, Thái Thụy, Thái Bình

Đánh tan giặc Chiêm đã lãnh binh

Về khai hoang lấn biển lập dinh

Nhận tước Quận công ở tỉnh Thanh

Cháu đời thứ mười hai Tô Trung Thành

Lãnh thủy binh dẹp giặc ở biển Đông

Tiền chánh Thủy quân được vua phong

 

Đến lịch sử cận đại Việt Nam

Tô Hiệu sinh năm một chín hai sáu

Vào Xích vệ đoàn do Đảng lãnh đạo

Tham gia cùng người anh Tô Chấn

Thanh niên yêu nước dựng phong trào

GiặcPháp bắt Người đày đi Côn Đảo

Ra tù hoạt động cách mạng càng cao

Mặt trận Dân chủ Đông Dương lãnh đạo

Là Thường trực Xứ ủy Bắc Kỳ

Là Bí thư của Liên khu B,

Kiêm Bí thư Đảng ủy Hải Phòng

Đẩy phong trào Liên khu lên cao

Giặc Pháp bắt, tra tấn Người tàn bạo

Không lay chuyển ý trí của Người  

Chúng đầy đi nhà tù Sơn La

Là lãnh tụ linh hồn, đào tạo

Các cán bộ cách mạng nước nhà

 

 

Tự hào thay dòng tộc Họ Tô !

Trạng nguyên, Bảng nhãn, Tiến sĩ hiền tài

Rạng rỡ văn hiến thời nào cũng có

Lớp lớpanh hùng, tướng lĩnh trải dài

Với Tổ tiên luôn tiếp nối tôn thờ
Cùng nguồn cội tộc Việt giữ non sông 

Bách nhẫn thái hoà luôn ghi nhớ

Tận trung báo quốc nguyện đồng lòng

Hậu duệ vạn niên tiếp chí cha ông

Vững, mạnh, giàu cùng tộc Việt cộng đồng

 

Thế là đã

Tìm được cội nguồn Tô Hiến Thành

Hậu duệ của Tô Lịch thủy Tổ

Chắp nối liền mạch lịch sử tộc Tô

Trước công nguyên đến nay không tách biệt

Phát triển mạnh từ thế kỷ mười hai

Kéo dài hậu duệ tộc Tô “thuần Việt”

Đã được định hình và phát triển mãi

Suốt hai ngàn bốn trăm năm sử viết

 

Các đại lão, cao niên, bà con đồng tộc!

Từ nhiều chi Họ Tô cả nước

Muốn tìm về Tổ tiên mong ước

Cả những người họ Tô xa quốc

Nhiều năm trong chiến tranh cứu nước

Nay tìm về Thủy tổ quê hương

Trở về Họ Tô hương khói từ đường

 

Nhớ năm xưa

Ngày tám tháng Bảy năm chín bảy

Một hội thảo diễn ra cũng tại đây

“Danh nhân Tô Hiến Thành;

Cuộc đời và sự nghiệp”

Đã hình thành ý tưởng cao đẹp

“Đi tìm để chắp nối dòng họ”

Rồi ngày ba tháng Tám năm chín tám

Giỗ lần tám trăm mười chín Đức Tô

Hơn trăm năm mươi đại biểu tộc Tô

Thuộc hai mốt chi của mười hai tỉnh, thành phố

Đã về đền Văn Hiến, Hạ Mỗ

Dâng hương thành lập quốc Họ Tô

Cụ Tô Gĩ; Trưởng ban buổi đó

Hai mốt tháng Hai năm chín chín

Đã họp bầu cụ Tô Tử Hạ

Làm Trưởng ban quốc Họ Tô ta

Tiêu chí hoạt động đã đề ra

“Chắp nối dòng họ, Tìm về cội  nguồn”

 

Cho đến nay

Đã hai mươi năm hoạt động tiêu chí

Từ cơ sở là những người Họ Tô

Khắp mọi nơi trong nước ở các chi

Tập hợp lại các chi theo lãnh thổ

Từ Hà Nội về các tỉnh, thành phố

Bước đầu về các chi Họ Tô

Từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình

Đến Thanh Hóa, Thái Bình Nam Định…

 

Và rồi

Từ năm chín chín thế kỷ trước

Ban liên lạc các tỉnh đã thành hình

Ba tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Được thành lập khởi đầu sớm nhất

Đầu thế kỷ Hai mốt ở Thái Bình

Tiếp theo là các tỉnh Vĩnh Phúc

Rồi Hưng Yên, Thái Nguyên, Nam Định

Đến các tỉnh Bắc Giang, Cao Bằng

Tới Lạng Sơn đỉnh đầu phía Bắc

Vào miền Trung từ Thừa Thiên, Huế

Đà Nẵng, Bình Định, Qua Quảng Nam

Quảng Ngãi, Phú Yên đến Khánh Hòa

Tiếp đến Thành phố Hồ Chí Minh

Bình Dương, Tây Ninh đến Bến Tre

Long An, Cần Thơ đến Sóc Trang

Rồi  An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang

Bốn trăm ba mươi chi chắp nối

Qua hai mươi năm, bốn chín tỉnh

Trong cả nước có người Họ Tô

Và một số chi gốc họ Tô

Do lịch sử đổi sang khác họ

Như sang họ Trần, Nguyễn, Phạm, Ngô…

Đã tìm về cội nguồn Tô tiên Tổ

Với hai mươi chín Ban tỉnh Họ Tô

 

Vui mừng thay

Cả tộc Tô Việt Nam đến nay

Đã dựng được tượng đồng, xây lăng mộ

Đức Tô ở đền Văn Hiến, Hạ Mỗ

Và khu đền; khu tâm linh rộng mở

Một địa danh du lịch rạng rỡ

Một năm hai lần con cháu tộc Tô

Khắp mọi miền tụ về chiêm bái

Đến nay việc tìm về nguồn cội

Người tộc Tô vẫn nối tiếp dài

Tôn vinh các danh nhân, thờ phụng

Vẫn tiếp tục mãi mãi không phai

Một trăm bốn tám mẹ Việt anh hùng

Sẽ còn tìm phong tiếp trong tương lai

Nối tiếp mười sáu anh hùng hiện tại

 

Và đến nay

Ở các tỉnh các chi cần tăng cường

Đoàn kếttiếp tục phát triển lên

Lâp gia phả, tôn tạo từ đường

Xây mộ Tổ, thờ cúng Tổ tiên

Giỗ Tổ chi xum họp họ hàng

Mừng chúc thọ, kết tình nghĩa bền lâu

Truyền thống tổ tiên con cháu phát huy

Học hành, thành đạt, hỗ trợ nhau

Cùng các dòng họ khác tiến mạnh, giàu

Thanh niên Họ Tô hoạt động cùng nhau

Dựng nhà đoàn kết cho người nghèo khó

Đến tổ chức nhân đạo hiến máu

Cùng các em đến trường; trao học bổng

Và tuổi trẻ tộc Tô giúp đỡ nhau

Trong Hiệp hội vươn lên mạnh giàu

Và hôm nay

Tại nơi đây, tại Đại hội này

Tự hào thay để cảo thơm giở

Họ Tô Việt Nam bộ sách dày

Những trang vàng lịch sử rạng rỡ

Từ đời Hùng vương thứ mười tám mở

Đến nay đã hai ngàn bốn trăm năm

Oai hùng thay nhân thần Tô Lịch;

Thủy tổ của Họ Tô Việt Nam

Thành hoàng đại vương nước Đại Việt cổ

Rồi hậu duệ Đức Tô Hiến Thành

Một danh nhân kiệt xuất văn võ

Và tộc Tô là “bản địa-thuần Việt”

“Chắp nối dòng họ; Tìm về cội  nguồn”

Hai mươi năm qua kết quả tuyệt

Suy tôn Đức Tô là biểu tượng

Tinh thần, tư tưởng của dòng Tô

Tài, đức Người xây truyền thống Tổ

 

Cảm ơn tất cả đã về đây

Tiếp nối nghĩa tình hai mươi năm dày

Ban liên lạc các tỉnh thành củng cố

Viết tiếp trang sử tộc Tô dựng xây

Tìm về cội nguồn người họ Tô xa

Về họ gốc, xưa đã sang họ lạ

Xóa đói giảm nghèo, làm giàu danh giá

Phụng thờ các danh nhân tộc Tô

 

Kính dâng Đức Tổ Tô anh Linh !

Chúng con nay

Tô tộc nặng nghĩa tình đã sâu dày

Công đức Tổ đời đời con cháu nhớ

Ơn Tiên linh, lòng nhân ái nặng đầy

Ngẩng mặt lên vái Tiên linh phù trợ

Cầu tiên Tổ độ trì phù hộ

Cho hậu duệ Tô tộc qua trắc trở

Cho cháu con phúc ấm mạnh giàu

Cho đại tộc Tô Thịnh vượng Hưng long

Sánh cùng trăm họ, đoàn kết bên nhau

Chấn hưng Quốc, nối gót Tổ tông

Xin tiên Tổ linh thiêng dạy chỉ

Để tộc Tô mãi mãi kỳ vĩ./.

 

Cẩn cáo!

                                                            Tô Duy Phương, ngày 28/07/2018