BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ VIỆT NAM - THÔNG BÁO SỐ 1

BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ VIỆT NAM

Hà nội ngày 05 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 1

v/v Tổ chức Đại hội đại biểu Họ Tô Việt Nam lần V

 nhiệm kỳ  2018-2023

 

 Kính gửi:

Các Quý vị;

 

Các ông Trưởng ban Liên lạc Họ Tô các tỉnh, thành phố

 

Ngày 26/8/2018, Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam (TTBLLHTVN) đã tổ chức họp tại đền Văn hiến (xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đại biểu Họ Tô Việt Nam lần V (nhiệm kỳ 2018-2023). Tại cuộc họp, có 4 tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Tổ chức nhân sự; Tiểu ban Công tác chính trị; Tiểu ban Hậu cần - Tài chính đã trình bày các công việc chuẩn bị cho Đại hội. Sau khi thảo luận, bàn bạc TTBLLHTVN đã thống nhất và quyết định một số nội dung, nay xin thông báo tới các Quý vị như sau:  

1. Về Văn kiện Đại hội: Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của một số Quý vị trong Ban Liên lạc tỉnh (thành phố); Thường trực BLLHTVN đã sửa bổ sung một số điểm và rút ngắn bản báo cáo sẽ trình bày tại Đại hội.

2. Về Tổ chức nhân sự: Thường trực BLLHTVN đã tiếp thu, bổ sung và duyệt số lượng đại biểu chung, số đại biểu từng đơn vị, số khách mời; thống nhất số lượng đại biểu tham dự Đại hội là 290 vị, trong đó có khoảng 40 khách mời. Đã giao cho Tiểu ban Tổ chức nhân sự hoàn thiện danh sách và sẽ trình Thường trực duyệt. Sau đó từ ngày 15/9/2018 đến ngày 30/9/2018 gửi giấy mời đến các đại biểu và từ ngày 1/10/2018 đến ngày 15/10/2018 gửi giấy mời đến đại biểu khách.

3. Về Công tác Chính trị: Thường trực BLLHTVN cũng đã nghe Tiểu ban Công tác chính trị trình bày, hội nghị thảo luận bổ sung và thống nhất:

- Thông tin Họ Tô năm 2018 được biên tập và phát hành thành quyển Thông tin số đặc biệt để chào mừng Đại hội lần thứ V và kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Liên lạc họ Tô Việt Nam. Số đặc biệt này gồm các báo cáo của Thường trực, các bài tham luận của đại biểu và của khách mời, biên niên sự kiện 20 năm hoạt động, các ảnh BLLHTVN qua các thời kỳ và ảnh các hoạt động công tác dòng họ với dự kiến khoảng 300 trang.   

- Về khen thưởng: Khen và tặng kỷ vật lưu niệm cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp từ 15 đến 20 năm hoạt động dòng họ.    

- Địa điểm và thời gian tổ chức: Tổ chức tại đền Văn Hiến - nơi thờ Đức Tô Hiến Thành (xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Với tinh thần tiết kiệm nhưng không quá đơn giản mà mất đi tính trang trọng, Đại hội sẽ tổ chức trọn vẹn trong ngày Chủ Nhật (ngày 28/10/2018, từ 8h00 đến 16h00).  

4. Về Công tác Tài chính hậu cần: Với tinh thần tổ chức trang trọng, đúng mức và tiết kiệm, Thường trực BLLHTVN đã thảo luận và duyệt tổng mức chi phí khoảng 250 triệu đồng cho tổ chức Đại hội, gồm chi phí in ấn tài liệu, biên tập và phát hành số đặc biệt Thông tin Họ Tô Việt Nam, chi phí tổ chức Đại hội. Thường trực BLLHTVN nhấn mạnh  chi phí trên chủ yếu do vận động sự đóng góp từ các cá nhân, các mạnh thường quân, tập thể họ Tô các tỉnh, thành phố. 

Thưa các Quý vị, 20 năm hoạt động là chặng đường hết sức quan trọng, đặt nền móng vững chắc và mở ra triển vọng phát triển tốt đẹp cho hoạt động dòng họ của Họ Tô Việt Nam. Chúng ta rất phấn khởi và tự hào về những thành tích to lớn  đã đạt được trong 20 năm qua. Vị thế của cộng đồng dòng họ Tô Việt Nam đã được nâng lên tầm cao mới. Để Đại hội thành công tốt đẹp Thường trực  Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam đề nghị các Ban Liên lạc họ Tô các cấp:

- Thông tin, tuyên truyên phổ biến những đóng góp to lớn của dòng họ nói chung và địa phương mình, chi họ cơ sở mình nói riêng trong suốt 20 năm qua, tạo sự phấn khởi trong toàn bà con cô bác trong họ Tô.

- Tích cực chọn bầu đề cử các đại biểu xứng đáng, góp ý kiến cho các đại biểu đi dự Đại hội, cũng như chọn bầu ban lãnh đạo mới của toàn dòng họ.

- Với quy mô khoảng 290 đại biểu và nhiều khách mời là một hoạt động lớn, đòi hỏi một chi phí không nhỏ, vượt quá khả năng đóng góp của các thành viên Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam. Vì vậy, Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam đề nghị các Quý vị Trưởng ban Liên lạc Họ Tô các cấp vận động các vị hằng tâm, hằng sản, giàu tâm huyết với dòng họ ủng hộ Đại hội đại biểu Họ Tô Việt Nam và dành cho sự kiện quan trọng này sự giúp đỡ có hiệu quả. Sự ủng hộ và giúp đỡ của Quý vị góp phần tích cực vào thành công của Đại hội. Tại cuộc họp ngày 26/8/2018 các thành viên thường trực đã đóng góp được trên 30 triệu đồng. Các khoản tài trợ, ủng hộ xin được gửi vào: Tên Tài khoản: ….; TK số: …tại: …...

Đây là thông báo đầu tiên và từ hôm nay trở đi theo kế hoạch các Quý vị sẽ  nhận tiếp các thông tin về đại hội, như: số lượng đại biểu từng tỉnh, giấy mời, quy định đại biểu dự đại hội. Thường trực sẵn sàng tiếp nhận các thông tin phản ánh cũng như đóng góp nhanh cho đại hội. Mọi thông tin xin gửi về ông Tô Quang Mậu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam (điện thoại: 0913231546).

Rất mong sự quan tâm của các Quý vị

                                                       T/M BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ VIỆT NAM

                                                                                       TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                                        TÔ ĐA MẠN