ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ TÔ VIỆT NAM LẦN THỨ V (nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Ngày 28 tháng 10 năm 2018 tại Đền Văn Hiến (xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) - nơi thờ danh nhân, Thái sư, Thái úy Tô Hiến Thành, Họ Tô Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Họ Tô Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023) và kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam.

Tham dự Đại hội đại biểu Họ Tô Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023) và kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam, có mặt của gần 300 đại biểu là người Họ Tô Việt Nam ở các địa phương cả nước thay mặt cho 430 chi họ Tô cả nước.

Thay mặt Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đan Phượng, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về dự và tặng lẵng hoa cho Đại hội; Ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu các dòng họ Việt Nam cũng về dự Đại hội.

Sau khi báo cáo Những hoạt động chính của dòng họ trong 20 năm qua; Đại hội đánh giá chung kết quả 20 năm “Chắp nối dòng họ - Tìm về cội nguồn”, đồng thời chỉ ra được nguyên nhân và nêu ra được các bài học kinh nghiệm. Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động dòng họ trong nhiệm kỳ V (2018-2023) và những năm tiếp theo: Tiếp tục thực hiện các hoạt động dòng họ đã thành nền nếp ở cả toàn quốc và cơ sở, đồng thời đẩy mạnh hoạt động dòng họ theo tiêu chí mới “Đoàn kết - Tự cường - Nghĩa tình - Phát triển”, xây dựng dòng Họ Tô Việt Nam thành  một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa - tinh thần lành mạnh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh; Để thực hiện phương hướng nhiệm vụ trên cần làm tốt các việc sau đây:

1- Tiếp tục công việc “Chắp nối dòng họ - Tìm về cội nguồn”. Tiếp tục tìm và chắp nối được hết các chi Họ Tô trong cả nước. Tìm thêm các chi họ ông Tổ gốc là Họ Tô, do điều kiện lịch sử phải đổi sang họ khác như Họ Phạm xã Nam Thanh (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); Họ Lê xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội)...

2- Chỉ đạo các chi họ tiếp tục hoạt động có hiệu quả theo nội dung đã được Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam các nhiệm kỳ hướng dẫn tạo thành nét đẹp văn hóa: Tri ân, thờ phụng Tổ tiên - Viết gia phả, tìm được cội  nguồn chi họ - Tôn tạo phần mộ, nhà thờ, nhưng tránh phô trương lãng phí - Hoạt động tình nghĩa trong chi họ - Khuyến học, khuyến tài - Làm giầu chính đáng - Xóa đói giảm nghèo, tiến tới xóa nghèo bền vững.

3- Tiếp tục tổ chức chu đáo việc thờ phụng các danh nhân dòng họ: Đền Bạch Mã, đền Văn Hiến, đình Thuần Lương, Miếu Ngọc, đền Hương Xá, đình Vỵ Khê, đền Thượng Lao, đền thờ Tiến sĩ Tô Thế Huy, nhà tưởng niệm liệt sĩ Tô Chấn - Tô Hiệu và các đền thờ danh nhân Họ Tô ở các địa phương. Không chỉ là làm tròn đạo hiếu nghĩa, mà còn là dịp tập hợp giao lưu, xây dựng nghĩa tình dòng họ; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với địa phương nơi có đền thờ, nâng cao vị thế của dòng Họ Tô Việt Nam.

4- Các Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh, thành phố điều tra nắm vững số hộ nghèo trong dòng họ, tìm thêm nguồn lực, phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ các hộ Họ Tô xóa đói, giảm nghèo, tiến tới xóa nghèo bền vững.

5- Làm tốt việc khuyến học, khuyến tài, bồi dưỡng được nhiều thanh niên Họ Tô tài năng, làm kinh tế giỏi, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Việc khuyến học ở cơ sở vẫn làm như hiện nay nhưng tạo sự đồng đều ở tất cả các chi họ. Lập Tiểu ban Khuyến học trong Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam. Vận động đến cuối nhiệm kỳ V lập được quỹ khuyến học Tô Hiến Thành (khoảng 2 tỷ đồng) trích tiền lãi để khuyến khích các cá nhân có triển vọng.

6- Đẩy mạnh hoạt động của Thanh niên Họ Tô nhằm:

Mở rộng giao lưu, đoàn kết, giúp thanh niên hiểu biết về dòng họ, tích cực cùng người lớn tuổi tham gia việc họ.

Phối hợp với Hiệp hội doanh nhân Họ Tô, giúp thanh niên tìm kiếm việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh để có nhiều thanh niên Họ Tô làm kinh tế giỏi.

Cùng Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam chăm lo việc khuyến học, khuyến tài trong thanh thiếu niên Họ Tô.

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo

7- Xúc tiến việc thành lập và đẩy mạnh hoạt động của Hiệp hội Doanh nhân người Họ Tô: Liên kết sản xuất, kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm. Động viên Hiệp hội góp sức cùng cả dòng họ vào việc xóa nghèo, khuyến học, khuyến tài của dòng họ, giúp Thanh niên Họ Tô tìm kiếm việc làm.

8- Kiện toàn, củng cố các Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh, thành phố, nhất là bộ phận Thường trực để làm tốt các công việc trên. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh, thành phố trên website và Tạp chí Họ Tô. Tiếp tục thành lập các Ban Liên lạc Họ Tô ở những tỉnh có điều kiện.

9- Cải tiến hình thức và nội dung Tạp chí và website Họ Tô Việt Nam, tăng thêm người viết, người đọc, người truy cập để hai phương tiện này là tiếng nói của Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam, là diễn đàn của toàn dòng họ, phục vụ đắc lực cho hoạt động dòng họ trong giai đoạn mới. Nghiên cứu việc đưa gia phả các chi họ lên website.

10- In nối bản sách Họ Tô Việt Nam để phát hành bổ sung cho tập thể, cá nhân có nhu cầu. Trong nhiệm kỳ VI (2023-2028) lấy ý kiến bổ sung đính chính in thành Phụ bản sách Họ Tô Việt Nam.

11- Liên hệ chặt chẽ, tranh thủ sự giúp đỡ của Tổ chức Unesco các dòng họ Việt Nam. Mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các dòng họ khác.

Nghiên cứu việc liên lạc với Tổ chức Họ Tô Toàn cầu (nếu được phép của Nhà nước).

Tìm hiểu về cộng đồng người Họ Tô ở vùng Tam Đảo, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Gốc ở Đồ Sơn, Hải Phòng, năm 1511 cùng 11 chi họ khác chuyển cư lên vùng cực Đông Bắc của Tổ quốc và mới trở thành dân Trung Quốc vào năm 1887, khi thực dân Pháp cắt vùng đất này cho triều đình Mãn Thanh.

Đại hội đã có sự nhất trí cao là, Tiêu chí Chắp nối dòng Họ - Tìm về cội nguồn đã hoàn thành, nên đề nghị đổi tên từ Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam thành Hội đồng Họ Tô Việt Nam. Đại hội hiệp thương cử ra Hội đồng Họ Tô Việt Nam có 63 vị. Thường trực Hội đồng Họ Tô Việt Nam có 17 vị: Chủ tịch; 6 Phó Chủ tịch; 8 Uỷ viên Thường trực và 1 Uỷ viên Thư ký. Đại hội suy tôn: Thiếu tướng Tô Đa Mạn, nguyên Trưởng ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam (khóa IV) là Chủ tịch Danh dự Hội đồng Họ Tô Việt Nam; Đại tá Tô Bỉnh, nguyên Phó Trưởng ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam (khóa IV) làm Trưởng ban Tư vấn Hội đồng Họ Tô Việt Nam; Ông Tô Dùng, nguyên Trưởng ban Liên lạc Họ Tô Nam Bộ làm Phó Trưởng ban Tư vấn Hội đồng Họ Tô Việt Nam; GS-TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam làm Thành viên Ban Tư vấn.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỌ TÔ VIỆT NAM

NHIỆM KỲ 2018 - 2023

TT

Họ và tên


Năm sinh

Họ Tô gốc, Quê quán

Chỗ ở hiện nay

Địa chỉ Email

1

Tô Quốc Trịnh 

1944

Giang Đông, Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình

Số 7, Ngõ 172 Lạc Long Quân, Q.Tây Hồ, Hà Nội

2

Tô Đình Phùng


1955

Hùng Việt, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

Số 16  ngõ 90 phố Ngụy Như Kon Tum, p.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, HN

3

Tô Xuân Dân

Trưởng ban LL Họ Tô Hà Nội

1947

Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội

prof.toxuandan45@gmail.com

Nhà 7B, ngõ 79A, phố Lương Khánh Thiện, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

4

Tô Văn Thặm


1943

Đồn Điền, Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa

Số nhà 14, Hẻm 20, Ngõ 127/38, Phố Hào Nam, Q.Đống Đa, Hà Nội

5

Tô Quang Mậu, 1948


1948

Tường Xá, Tùng Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Số 13 Ngách 23, Ngõ 210  Phố Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội

quangmau137@gmail.com

6

Tô Quyết Tiến

T.ban LL Họ Tô Nam Bộ

1956

Xuân Cầu , Nghĩa Trụ,Văn Giang, Hưng Yên

252 Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. transasia@fmail.vnn.vn


Tô Ngọc Ngời

1969

Họ Tô Mỹ Châu, Phù Mỹ, Bình Định


Số 64 Trương Định, Phường 7, Quân 3, TP.Hồ Chí Minh.

tongocngoi@yahoo.com

8

Tô Bá Trọng

1940

Thượng Tầm, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

67 đường Hồ Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.     trongtoba@yahoo.com

9

Tô Hồng Long


1967

Thượng Tầm, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

longthus@gmail.com

302 D1, Ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Q.Thanh Xuân, HN

10

 Tô Văn Liệt


1966

Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

69 phố Hoa Bằng, Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

11

Tô Văn Vỹ, 1961

Phó Trưởng ban LL Họ Tô Hà Nội

1961

Yên Khê, Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội


Yên khê, Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội; viyen7777@gmail.com

mattcsong18@gmail.com

vitopv18@gmail.com

12

Tô Mạnh Quân


1975

Bao Hàm, Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình

tomanhquan75@gmail.com

Số 126 Khu tập thể Đài Phát Thanh Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN

13

Tô Văn Giang


1978

Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Dương

tovangiang@gmail.com

A5-21 Chung cư Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm,Thanh Xuân, HN

14

Tô Phạm Phú Xuyên


1958

Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội

phamphuxuyen58@gmail.com

Số 68 Cao đẳng công nghiệp in, P.Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, HN

15

Tô Thành Tuyên


1947

Lũng Quý, Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải Dương

214 Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

16

Tô Thị Giang


1972

Vỹ Thượng, Quang Bình, Hà Giang

togianghg@gmail.com

Phòng 805, nhà B3D, Khu đô thị Nam Trung Yên, Q.Cầu Giấy, H.Nội

17

Tô Đăng Diện


1953

Phong Cốc, Yên Hưng,  Quảng Ninh

Số nhà 209, Tổ 17, P.Thượng Thanh, Q.Long Biên,  Hà Nội

18

Tô Văn Sâm


1950

Bao Hàm, Thái Thụy, Thái Bình tovan@hotobaoham.org

Ngõ Hạnh, Thôn Hạnh, P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

19

Tô Thị Hà


1948

Tây Giang,  Tiền Hải, Th.Bình

toha1948@yahoo.com.vn

22 Q1B, Ngõ 106 Nguyễn An Ninh, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.

20

Tô Ngọc Xôi


1961

Xóm Dứa, Đồng Quang, Nam Trực, Nam Định

Bưu điện Trung ương Hà Nội

tongocxoi@cpt.gov.vn

21

Tô Vĩnh Hòa


1950

Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

14 Ngách 62, Ngõ 102, đường Trường Chinh, Hà Nội

22

Tô Duy Phương


1947

Lạc Đạo, Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định

113, Ngõ 192 đường Kim Giang, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

toduyp@vnn.vn

23

Tô Như Toàn


1971

Thôn Kim Lâm, TT.Kim Bài, Thanh Oai, HN

Số 25, Ngách 1/36 đường Âu Cơ, P.Quảng An, Tây Hồ,HN

24

Tô Hải Nam

Trưởng BLL Họ Tô Nội thành Hải Phòng

1952

Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình

12/104 phố Lê Lai, P. Lạc Viên, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

25

Tô Văn Minh

Trưởng BLL Họ Tô huyện Đông Anh, Hà Nội

1948

 Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội.


26

Tô Văn Thắc


1951

Xóm Lẻ, Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội

Xóm Lẻ, Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội.

27

Tô Đức Lưu

1966

Họ Tô Thanh Đoài, Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An              

Số 2301 Tòa nhà HH2, đường Lê Văn Lương, Q.Thanh Xuân, Hà Nội toducluu@yahoo.com

28

Tô Tiến Chi

Trưởng BLL Họ Tô Quảng Ninh

1945

Phong Cốc, Yên Hưng, Quảng Ninh

Số 40 Đường Hậu Cần, P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh

29

Tô Hồng Khoái,1941

Chủ tịch Hội đồng Họ Tô Thái Bình

1941

Thượng Tầm Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

Số 2, Ngõ 108 Nguyễn Danh Đới, P.Trần Lãm, TP.Thái Bình

30

Nguyễn Tô Thái

P.Chủ tịch Hội đồng Họ Tô Thái Bình

1958

Thôn Hữu, xã Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình

thaix70@gmail.com

Số 42/84 Đường Dân Lập, ph. Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng

31

Tô Mạnh Hùng

Trưởng BLL Họ Tô Hải Phòng

1940

 Tây An, Tiền Hải, Thái Bình

155 Lô 9 mở rộng, P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng


32

Tô Văn Khoa Trưởng BLL Họ Tô Vĩnh Phúc

1963


Cao Xá, Cao Đại, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Số 3278, Đường Hùng Vương, khu 1, P.Vân Phú,  TP.Việt Trì, Phú Thọ

33

Tô Đức Hạ

Trưởng BLL Họ Tô Phú Thọ

1939

Chế Nhuệ, Tĩnh Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ

Chế Nhuệ, Tĩnh Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ


34

Tô Văn Thịnh Trưởng BLL Họ Tô Ninh Bình

1960


Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình

 Số  11, ngõ 304, đường Ngô Gia Tự, phố Trung Tự, P.Nam Bình, TP.Ninh Bình, NinhBình

35

Tô Xuân Bảng Trưởng BLL Họ Tô Thanh Hóa

1946


Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

Số 99 Bùi Thị Xuân, P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa

36

Tô Hồng Hải

Trưởng BLL Họ Tô Nghệ Tĩnh

1953

Minh Thành, Yên Thành, Nghệ An

39 Đường Duy Tân, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, Nghệ An


Tô Đình Quang

Phó Trưởng BLL họ Tô Nghệ Tĩnh


1952

Họ Tô Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh


58 phố Nguyễn Biểu, P.Nam Hà, TP.Hà Tĩnh

38

Tô Ngọc Dung

Trưởng BLL Họ Tô Nam Định

1960

Làng Hoành Nhị, Giao Thủy, Nam Định

Xóm 4, xã Giao Hà, Giao Thủy, tỉnh Nam Định

39

Tô Xuân Thoại

Trưởng BLL Họ Tô Hưng Yên

1963

Xuân Cầu, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên

Xuân Cầu, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên

40

Tô Văn Như Trưởng ban LL Họ Tô Bắc Giang

1947


An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang

Phố Bằng, xã An Hà, Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

41

Tô Anh Thuận

Trưởng BLL Họ Tô Hải Dương

1952

Yên Thủy, xã Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương

Thôn An Thủy, xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

42

Tô Văn Bình, 1947

Trưởng BLL Họ Tô Thái Nguyên

1947

Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình

Trường Đại học Việt Bắc, phường Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên

43

Tô Anh Tuấn

P.Trưởng BLL Họ Tô Thái Nguyên

1966


Tân Hương, Phổ Yên,  Thái Nguyên

Phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

44

Tô Văn Phùng

Trưởng BLL Họ Tô Bắc Kạn

1946


Thôn Nà Cà, xã Hà Vị, Bạch Thông, Bắc Kạn

Thôn Nà Cà, xã Hà Vị, H.Bạch Thông, Bắc Kạn


45

Tô Vũ Hải

Trưởng BLL Họ Tô CB

1955

Xã Đức Long, TP.Cao Bẳng, Cao Bằng

Số nhà 016 Vườn Cam, Tổ 29, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

46

Tô Hữu Vẻ

Trưởng BLL Họ Tô Lạng Sơn


Thái Hòa, Đông Hoàng Đông Hưng, Thái Bình

90 Nguyễn Du, Phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn

47

Tô Thế Các

Trưởng BLL Họ Tô tỉnh Hà Giang

1949


Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, Hà Giang

59 Lê Quý Đôn, phường Nguyễn Trãi, TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang

48

Tô Văn Dương,

Trưởng BLL Họ Tô Bà Rịa-Vũng Tàu

1953

Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, Thái Bình

6/3 Nguyễn Hữu Cảnh, p.Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

49

Tô Hiếu Thuận P.Trưởng BLL Họ Tô TP.Hồ Chí Minh

1963


Đông Hoàng Đông Hưng,  Thái Bình

581 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh

tohieuthuan@gmail.com

50

Tô Văn Nghĩa

Trưởng BLL Họ Tô Bến Tre

1950


Thôn An Trường, Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi

Số 13 Nguyễn Đình Chiểu, P.1 TP.Bến Tre, Bến Tre.


51

Tô Văn Hiệp Trưởng BLL Họ Tô Sóc Trăng

1949


Châu Hưng, Thạnh Trị, Sóc Trăng

Cty Sách và Thiết bị 47-49 Lê Duẩn P.3, TP.Sóc Trăng

tohiepst2003@yahoo.com

52

Tô Dụng

Ban LL Họ Tô Quảng Nam

1961

Hương Lư, Quế Cường, Quế Sơn, Quảng Nam

41 Trần Quý Cáp, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam

53

Tô Văn Sáu

BLL Họ Tô Quảng Ngãi

1950


Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Thôn La Hà, X.Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

54

Tô Đình Văn

Trưởng BLL Họ Tô Bình Định

1956


Trung Chánh, Cát Minh, Phù Cát, Bình Định

41Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, tỉnh  Bình Định

55

Tô Minh Quang

Trưởng BLL Họ Tô Phú Yên

1948

Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên

Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên

56

Tô Lê Cường


1950

Hiệp Các, Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội

Số 9, ngách 6, ngõ 199, phố Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội

levancuongtaytra@gmail.com

57

Tô Tuấn Anh


1960

Thôn Cầu Gạo, Yên Phụ, Yên Phong - Bắc Ninh

407 Đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội

58

Tô Văn Hoạt


1979

An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang

Q.Thanh Xuân, Hà Nội

hoatceo@songthuong.com

59

Tô Văn Hùng,

1956

Lũng Quý, Ninh Giang, Hải Dương

Nha Trang, Khánh Hòa

60

Tô Tấn Lộc (Trưởng ban LL Họ Tô Bình Dương)

1951


Thị xã Dĩ An, Bình Dương

40 Nguyễn Đình Chiểu, P. Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

61

Tô Huy Mao (Trưởng ban LL Họ Tô Bình Phước)

1950


Đồn Điền, Quảng Xương,  Thanh Hóa

Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

62

Tô Thuần

1955

Họ Tô Bao Hàm, Thái Thụy, Thái Bình


Số nhà 33, ngõ 116, phố Yên Lạc, Q.Hài Bà Trưng, Hà Nội

vanthuan1955@gmail.com

63


Tô Quang Hanh


1965

Bao Hàm Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình

115/66/33 Tổ 28 Phường Ngọc Thụy, Q.Long Biên, HN

tohanh65@gmail.com


HỘI ĐỒNG HỌ TÔ VIỆT NAM