ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ TÔ VIỆT NAM THĂM VÀ CHÚC MỪNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN TÔ LÂM ĐƯỢC PHONG QUÂN HÀM ĐẠI TƯỚNG

Nhân dịp ông Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định phong quân hàm cấp Đại tướng; chiều ngày 4/02/2019 (tức chiều 30 Tết Kỷ Hợi), Đại diện Thường trực Hội đồng Họ Tô Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Tô Xuân Dân, Chủ tịch Hội đồng Họ Tô Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng ông Tô Lâm.

Đại diện Thường trực Hội đồng Họ Tô Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Đại tướng Tô Lâm 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bày tỏ niềm vinh dự to lớn được Đảng, Nhà nước phong quân hàm Đại tướng; khẳng định đây không chỉ là vinh dự, tự hào của cá nhân mà là niềm tự hào chung của Công an nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm cám ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của GS-TS Tô Xuân Dân và bà con Họ Tô Việt Nam đối với cá nhân ông; đồng thời Đại tướng Tô Lâm khẳng định sẽ lĩnh hội, quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, coi đây là những định hướng lớn của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng - an ninh; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng, Nhà nước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nêu cao và giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn “đạo của người làm tướng”.

Hội Đồng Họ Tô Việt Nam