HỘI ĐỒNG HỌ TÔ VIỆT NAM DỰ ĐẠI HỘI HỌ TÔ TỈNH CAO BẰNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023

BAN LIÊN LAC HỌTÔ

TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14- BC/BLL

    Cao Bằng, ngày 10 tháng 3 năm 2019

 

   

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình hoạt động của Ban Liên lạc Họ Tô Cao Bằng nhiệm kỳ

2016-2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2023

                                  

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ TỈNH CAO BẰNG NHIỆM KỲ 2016-2018

I. Kết quả đạt được

1- Trước hết, nhờ có sự chắp nối, giúp đỡ của Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam, ngày 06/12/2014 đoàn công tác đã tổ chức cuộc gặp mặt, giao lưu, trao đổi với 17 ông đại diện cho 20 chi họ Tô ở 10/13 huyện (thành phố) tỉnh Cao Bằng và đạt được kết quả là nhất trí thành lập Ban Liên lạc lâm thời Họ Tô tỉnh Cao Bằng có 19 thành viên. Đây là dấu mốc cho sự hình thành và phát triển của Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Thông báo của Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam về việc hướng dẫn, chỉ đạo những công việc cần tiếp tục; trong năm 2015 Thường trực Ban Liên lạc lâm thời Họ Tô tỉnh Cao Bằng đã truyền đạt các ý kiến về việc viết tin bài, đóng góp ủng hộ in, phát hành cuốn sách Họ Tô Việt Nam, cung cấp quyển Thông tin Họ Tô Việt Nam, tuyên truyền việc cập nhập Wesite: hotovietnam và chuẩn bị dự thảo báo cáo, Quy ước của Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Cao Bằng. Đã có 5 chi họ Tô viết tin bài đăng trong cuốn sách Họ Tô Việt Nam; một số thành viên đã đóng góp ủng hộ từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Đồng thời ông Trưởng Ban đã thực hiện tốt chế độ báo cáo, trao đổi ý kiến, tham dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 của Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam.

2- Ngày 12/3/2016 đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Cao Bằng để thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp, nhất trí thông qua, ban hành báo cáo, bản Quy ước về tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Cao Bằng. Đặc biệt là tại hội nghị này đã có 17 thành viên đại diện cho các chi họ Tô ở 8 huyện, thành phố tự nguyện tham gia Ban Liên lạc; nhất trí chọn cử 5 ông làm Thường trực Ban Liên lạc (gồm các ông Tô Vũ Hải, Tô Văn Trưởng, Tô Vũ Lập, Tô Vũ Ninh, Tô Vũ Vượng) và có phân công nhiệm vụ cho từng ông; đồng thời thành lập tổ thư ký do ông Tô Vũ Ninh làm tổ trưởng để giúp việc cho Thường trực và Ban Liên lạc.

Bắt đầu từ đây Ban Liên lạc hoạt động có nền nếp, phát huy tính tự giác tự nguyện, có trách nhiệm và hoạt động hiệu quả hơn, hoàn thành được cơ bản nhiệm vụ, đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên theo Quy chế đề ra.

3- Năm 2017, có 18 thành viên, năm 2018 có 19 thành viên đại diện cho chi họ Tô ở 9 huyện, thành phố tham gia Ban Liên lạc và đóng góp đầy đủ tiền chân quỹ với tổng số tiền 3,8 triệu đồng. Đặc biệt là nguồn quỹ còn lại sau khi chi các khoản đã tăng từ 6,734 triệu đồng (năm 2016) lên 16,374 triệu đồng (năm 2018); như vậy là cơ bản bảo đảm được các khoản chi cho hoạt động của Ban Liên lạc.

Trong nhiệm kỳ đã có nhiều ông bà nhiệt tình ủng hộ quỹ: tiêu biểu là ông Nông Văn Hiếu, Giám đốc Viễn thông Cao Bằng và ông Tô Văn Trưởng, Giám đốc Bảo Việt Cao Bằng ủng hộ 4 triệu đồng; ông Tô Vũ Lập ủng hộ 2,6 triệu đồng; bà Tô Thị Thu Trà ủng hộ 2 triệu đồng; ủng hộ từ 500,000 đồng đến 800.000 đồng, có các ông: Tô Quang Thành, Tô Đức Luận, Tô Ngọc Nghiệm, Tô Trọng Hộ, Tô Thị Xuân, Tô Vũ Ninh....và trong dịp tổng kết hàng năm các thành viên đều tự nguyện đóng góp, ủng hộ vật chất.

Việc chi quỹ cũng hết sức tiết kiệm, thiết thực: năm 2016 chi 3,366 triệu đồng (trong đó chi ăn trưa 2,35 triệu đồng); năm 2017 chi 3,5 triệu đồng (trong đó chi ăn cơm trưa 2,472 triệu đồng); năm 2018 chi 8,755 triệu đồng (trong đó chi ăn trưa 3,263 triệu) và đóng góp ủng hộ Đại hội Họ Tô Việt Nam 3 triệu đồng.

  - Hàng năm Ban Liên lạc đều mua quyển Thông tin Họ Tô Việt Nam để cung cấp đầy đủ cho các thành viên; chi foto văn bản và chi trả kịp thời dịch vụ bưu điện chuyển phát tài liệu cho thành viên ở các huyện với số tiền là 1,446 triệu đồng.

  - Thăm hỏi động viên 4 thành viên ốm đau đi bệnh viện điều trị với số tiền 1,2 triệu đồng (chưa tính tiền cá nhân đại diện Ban Liên lạc đóng góp thêm); chi việc hiếu đối với thành viên Ban Liên lạc và thân mẫu của thành viên Ban Liên lạc (theo Quy ước sửa đổi ban hành ngày 13/3/2017) với số tiền là 1,2 triệu đồng.

  - Chi hỗ trợ 710.000 đồng ông Trưởng Ban Liên lạc đi dự hội nghị tổng kết năm 2017 của Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

  - Chi đóng góp ủng hộ Đại hội đại biểu Họ Tô Việt Nam nhiệm kỳ V (2018-2023) tổ chức ngày 28/10/2018 tại Đền Văn Hiến - nơi thờ Đức Tô Hiến Thành (xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) với số tiền là 3 triệu đồng; trong đó trích từ nguồn quỹ Ban Liên lạc 2 triệu và cá nhân ông Tô Hải 1 triệu đồng.

  4- Hàng năm Ban Liên lạc tiến hành tổng kết hoạt động và xác định nhiệm vụ năm tới. Các thành viên đều phát huy dân chủ, tự giác, nhiệt tình, tích cực, chủ động tham gia đầy đủ các quy định đề ra; thành viên bị mệt hoặc bận công việc đột xuất đều có báo cáo Thường trực Ban Liên lạc. Công tác chuẩn bị địa điểm, các văn bản (dự thảo báo cáo, quy ước, danh sách thành viên Ban Liên lạc..) được chuẩn bị chu đáo; đặc biệt là có sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo và Bảo Việt Cao Bằng về nơi tổ chức, góp phần quan trọng vào sự thành công các cuộc họp, hội nghị.

5- Thường trực Ban Liên lạc luôn thực hiện tốt việc báo cáo 6 tháng, cả năm và chủ động trao đổi thông tin, tích cực tham gia ý kiến, đề xuất với Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam. Mặc dù Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Cao Bằng mới chính thức được thành lập và hoạt động từ năm 2016 nhưng được Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam đánh giá là 1 trong 6 Ban Liên lạc duy trì tốt  hoạt động, có quy ước, có nội dung công việc. Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Cao Bằng cử 2 đại diện đi dự Đại hội đại biểu Họ Tô Việt Nam nhiệm kỳ V. Ghi nhận những cố gắng đó, Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam đã tặng Bức trướng cho Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Cao Bằng vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm (1998-2018) hoạt động "chắp nối dòng họ - tìm về cội nguồn" và kèm theo tiền thưởng 2 triệu đồng. Riêng cá nhân ông Tô Hải - Trưởng Ban Liên lạc được chọn cử, hiệp thương và Đại hội nhất trí thông qua danh sách 63 người tham gia Ban Chấp hành Hội đồng Họ Tô Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023).

6- Đạt được kết quả đó là nhờ tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm cao của từng thành viên Ban Liên lạc đối với công việc dòng Họ Tô tại địa phương cũng như đối với từng chi họ của mình. Qua thực tế hoạt động trên cơ sở Quy ước đã thu hút được con cháu Họ Tô  tự nguyện tham gia Ban Liên lạc, cho nên trong nhiệm kỳ vẫn duy trì được 19 thành viên.

II. Hạn chế và nguyên nhân

Kết quả thực hiện từng nội dung công việc, nhiệm vụ đề ra hàng năm trong nhiệm kỳ và Quy ước đạt còn chưa cao, cụ thể là:

1- Việc tuyên truyền, cách thức phổ biến bản Quy ước, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong dòng họ cũng như các chi họ chưa được đẩy mạnh. Do từng thành viên và bộ phận Thường trực Ban Liên lạc chưa quan tâm đúng mức, chưa dành thời gian thỏa đáng để lhực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

2- Nhiệm vụ chắp nối trong các chi họ, dòng họ ở địa phương cũng như ngoài tỉnh; việc thu thập, trao đổi thông tin, tư liệu, ghi chép gia phả, truy cập Website hotovietnam; viết tin bài cung cấp cho Thường trực Họ Tô Việt Nam và Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Cao Bằng còn ít. Chủ yếu do các chi họ còn thiếu thông tin, tư liệu, chưa thấy được sự cần thiết, tác dụng, lợi ích thiết thực của việc tìm kiếm, chắp nối dòng họ - tìm về cội nguồn; cho nên hầu như các chi họ chưa có giải pháp cụ thể để từng bước triển khai.

3- Đến nay vẫn còn 5 huyện: Hà Quảng, Phục Hòa, Trùng Khánh, Thạch An, Nguyên Bình chưa có đại diện chi họ Tô ở địa phương đó tham gia Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Cao Bằng. Thậm chí một số người mang Họ Tô chưa thật nhiệt tình và thành viên Ban Liên lạc lâm thời không tiếp tục tham gia chính thức, mặc dù đã được vận động, trao đổi, cung cấp Quy ước. Hạn chế đó có một phần trách nhiệm của người được phân công phụ trách địa bàn chưa thật sự tích cực trong việc chắp nối, chưa  trực tiếp trao đổi về mục đích tôn chỉ, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia Ban Liên lạc.

4- Mặc dù số tiền cuối nhiệm kỳ hơn 16 triệu đồng, nhưng không lớn so với nhu cầu; cho nên chúng ta rất tiết kiệm chi. Vì việc vận động cá nhân, đơn vị đóng góp ủng hộ xây dựng phát triển quỹ Ban Liên lạc còn khó khăn, chỉ có một số người tâm huyết thường xuyên ủng hộ (đã nêu ở trên). Do trong dòng họ Họ Tô tại địa phương hầu như chưa có doanh nghiệp lớn mạnh, doanh nhân thành đạt, thu nhập và đời sống cá nhân chưa khá giả.

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, CÔNG VIỆC CHỦ YẾU TRONG NHIỆM KỲ 2019 - 2023

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn để hoạt động Họ Tô tại địa phương thực hiện tốt hơn nữa nội dung bản Quy ước và hướng theo tiêu chí của Hội đồng Họ Tô Việt Nam đề ra là “Đoàn kết - Tự cường - Nghĩa tình - Phát triển”.  Mục đích trọng tâm là chắp nối dòng họ, chi họ, tìm về cội nguồn; xây dựng dòng họ, chi họ Tô trở thành cộng đồng, đại gia đình vững mạnh, đoàn kết, nghĩa tình, động viên, tương trợ giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực đời sống. Nhiệm vụ, công việc trọng tâm là:

1- Tăng cường  tuyên truyền sâu rộng nội dung Quy ước về tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Cao Bằng để dòng họ, chi họ hiểu rõ tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ, nghĩa vụ, quyền lợi; để thu hút. lôi cuốn mọi người giúp đỡ hoàn thành công việc. Phấn đấu trong nhiệm kỳ này có đại diện của Chi Họ Tô tại các huyện: Hà Quảng, Trùng Khánh, Phục Hòa, Thạch An, Nguyên Bình tham gia Ban Liên lạc. Phát triển số lượng thành viên Ban Liên lạc đi đôi với nâng cao chất lượng. Với tinh thần tự nguyện, nhiệt huyết, năng động, tận tâm hiệu quả với việc dòng họ, chi họ. Đây vừa là trách nhiệm của Ban Liên lạc, nhất là các thành viên đã được phân công phụ trách địa bàn.

Tăng cường tìm hiểu, nắm bắt thông tin, tư liệu, viết gia phả để tiếp tục chắp nối, tìm về cội nguồn, gốc tích. Viết tin bài, cung cấp thông tin về gương người tốt việc tốt, điển hình trong dòng họ, chi họ Tô trên mọi lĩnh vực sản xuất, công tác, học tập, thành đạt trong cuộc sống cho Thường trực Hội đồng Họ Tô Việt Nam hoặc Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Cao Bằng (trong nhiệm kỳ mỗi thành viên viết ít nhất 1 tin tài, cung cấp tư liệu). Khai thác có hiệu quả thông tin trong Website Họ Tô Việt Nam; tiếp tục cung cấp quyển Thông tin Họ Tô cho các thành viên Ban Liên lạc. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, trao đổi thông tin, tổng kết hoạt động hàng năm.

1- Quan tâm xây dựng Quỹ của Ban Liên lạc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện làm tốt công việc theo quy ước. Khi nguồn có khả năng đáp ứng công tác khuyến học, khuyến tài trong dòng họ thì có thể bổ sung vào bản quy ước. Đồng thời từng thành viên Ban Liên lạc, từng chi họ động viên, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập nhất là đối với thanh niên, tiến bộ trong học tập và công tác.

2- Coi trọng trao đổi thông tin, mối quan hệ với Thường trực Hội đồng Họ Tô Việt Nam, một số Ban Liên lạc có liên quan đến chỉ đạo, hướng dẫn; trong việc tri ân, thờ phụng danh nhân, tôn tạo đền thờ, gia phả, tiếp tục "chắp nối dòng họ - tìm cội nguồn".

Khi có chủ trương của UBND huyện Hạ Lang thì từng chi họ và thành viên Ban liên lạc sẽ vận động sự quyên góp, ủng hộ tiền theo hình thức xã hội hóa, như Văn bản số  2472/UBND-VX, ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng để tu bổ Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là Đền thờ Tô Thị Hoạn (được Triều Lê phong là Tô Thị Phúc Thần) tại xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Trước mắt mỗi năm nên tổ chức cho 5 thành viên đến thăm, dâng hương Đền thờ Bà tại chân núi Xuân Sơn vào ngày Mồng 7 tháng Giêng.

3- Hội nghị tiến hành thảo luận, biểu quyết nhất trí thông qua một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản  sau đây:

- Nhất trí bản dự thảo báo cáo, đồng thời giao Thường trực Ban Liên lạc tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và ban hành chính thức báo cáo và bản Quy ước (sửa đổi).

- Sửa đổi Khoản 1.2 Điều 1 Quy ước số 08-QC/BLL-CB, ngày 13/3/2017 quy định “Nhiệm kỳ của Ban Liên lạc, Thường trực Ban Liên lạc, Tổ Thư ký trước là 3 năm, từ nay trở đi sẽ là 5 năm”. Như vậy, nhiệm kỳ Hội nghị lần thứ II là 5 năm (2019 - 2023).

- Kết nạp mới ông Tô Vũ Biên là thành viên Ban Liên lạc và phân công tham gia Tổ Thư ký.

- Chọn cử 5 ông làm Thường trực Ban Liên lạc (nhiệm kỳ 2019-2023) và phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Ông Tô Vũ Hải làm Trưởng Ban, phụ trách chung và địa bàn huyện Thông Nông, Hà Quảng.

+ Ông Tô Quang Trực làm Phó Trưởng ban Thường trực (thay nhiệm vụ ông Tô Văn Trưởng nhận nhiệm vụ mới). Ngoài việc đảm nhận công việc Thường trực của Ban Liên lạc còn phụ trách  công tác tài chính của Ban Liên lạc và địa bàn huyện Hạ Lang, Quảng Uyên.

+ Ông Tô Vũ Lập, Phó Trưởng Ban Liên lạc, phụ trách địa bàn Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình.

+ Ông Tô Vũ Ninh, Ủy viên Thường trực Ban Liên lạc, phụ trách địa bàn Thành phố Cao Bằng, huyện Thạch An, Phục Hòa và chắp nối thông tin cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng tại Trường là nguồn để tham gia Ban Liên lạc, mở rộng tuyên truyền.

+ Ông Tô Vũ Vượng, Ủy viên Thường trực Ban Liên lạc; phụ trách công tác tổ chức, hậu cần, khánh tiết của Ban Liên lạc và địa bàn huyện Trùng Khánh, Hòa An, Trà Lĩnh.

- Tổ Thư ký Ban Liên lạc gồm các ông bà: Ông Tô Mạnh Cường (Tổ trưởng); Ông Tô Vũ Biên; Bà Tô Thị Thu Trà (kiêm thủ quỹ).

Hội nghị mong muốn các thành viên Ban Liên lạc tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết với công việc dòng họ để thực hiện tốt công việc đã đề ra trong nhiệm kỳ 2019 - 2023.

                                                                                   DANH SÁCH

                                                          BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ TỈNH CAO BẰNG

                                                                      NHIỆM KỲ 2019-2023

TT

+ Họ và tên

+ Chi Họ Tô

+ Chức danh BLL Họ Tô Cao Bằng

Địa chỉ hiện nay

Chức danh công tác, Số điện thoại, Gmail

TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN, ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC

1

+ TÔ VŨ HẢI

+ Cốc Lùng, Đồng Chúp

+ Trưởng Ban

Số 16 Vườn Cam, tổ 29, P Hợp Giang, TP. Cao Bằng

0983.279.134 hoặc 0948.058.466

Email: tovuhaicb@gmail.com

2

+ TÔ QUANG TRỰC

+ Quảng Hưng, Quảng Uyên

+ Phó Trưởng Ban Thường trực

Tổ 11, Phường Tân Giang, TP Cao Bằng.

Thượng tá, Thủ trưởng cơ quan ĐT hình sự Khu vực 2 Quân khu I; ĐT 0963.098.292.

3

+ TÔ VŨ LẬP

+ Cốc Lùng, Đồng Chúp

+ Phó Trưởng ban

Tổ 9, P Sông Hiến, TP Cao Bằng

UVBTV Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKTTU; ĐT: 0982.189.667

4

+ TÔ VŨ NINH

+ Cốc Lùng, Đồng Chúp

+ UV Thường trực BLL

Số 34, Tổ 5, P. Tân Giang, TP Cao Bằng

Phó Hiệu trưởng Trường Chính tri Hoàng Đình Giong; ĐT:  0362.333.888

5

+ TÔ VŨ VƯỢNG

+ Cốc Lùng, Đồng Chúp

+ UV Thường trực BLL

Xóm 1 Ngọc Quyến, xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng

Ban Nội chính Tỉnh ủy;

ĐT 0949.069.664

TỔ THƯ KÝ

6

+ TÔ MẠNH CƯỜNG

+ Cốc Lùng, Đồng Chúp

+ Tổ trưởng

SN 095, tổ 13, P.Hợp Giang, TP Cao Bằng

Sở Khoa học & Công nghệ;

ĐT:  0989.660.086

  7

+ TÔ THỊ TÔ TRÀ

+ Đồng Mu (tại TP Cao Bằng)

+ Thư ký kiêm Thủ quỹ

Số 105, Tổ 23, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng

Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT Cao Bằng. ĐT 0911.198.686

8

+ TÔ VŨ BIÊN

+ Cốc Lùng, Đồng Chúp

+ Thư ký

Tổ 13, P Đề Thám, TP Cao Bằng

Điện lực Cao Bằng

ĐT 0914.611,666

ỦY VIÊN

9

+ TÔ THỊ XUÂN

+ Đồng Mu, Xuân Trường, Bảo Lạc

Số 4, Tổ 18, P. Sông Bằng, TP Cao Bằng

ĐT 0912.025.569

10

+ TÔ VĂN TRƯỞNG

+ xã Đồng Loan, Hạ Lang

Số 38 Vườn Cam, Tổ 29, P Hợp Giang, TP Cao Bằng

ĐT 0913.279.220.

Email: tovantruong@baoviet.com

11

+ TÔ NGỌC NGHIÊM

+ xã Đồng Mu (nay là xã Xuân Trường), H. Bảo Lạc

Khu 2 Thị trấn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

ĐT: 0828.616.688 hoặc 0384.238.648

12

+ TÔ TRỌNG HỘ

+ Họ Tô Bảo Lạc tại Bảo Lâm

Khu 2 Thị trấn Pác Miều, H. Bảo Lâm

ĐT: 0972.053.988

13

+ TÔ MẠNH HÙNG

+ Họ Tô Bảo Lạc.

 Số 143 Tổ 5,

P. Ngọc Xuân, TP Cao Bằng

Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng.

ĐT 0916.981.119

14

+ TÔ CHỨC

+ Đồng Mu tại TP. Cao Bằng

Số 105 Tổ 23, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng

ĐT: 0945.041.666

15

+ TÔ MINH TIẾP

+ Đồng Mu tại TP Cao Bằng

Tập thể Bưu điện. P. Sông Hiến, TP Cao Bằng

Viễn Thông Cao Bằng.

ĐT 0914.246.806

16

+ TÔ ĐỨC THẮNG

+ Họ Tô huyện Thông Nông

Xóm Liên Cơ, Thị trấn Thông Nông

UBND huyện Thông Nông

ĐT: 0978.596.230

17

+ TÔ QUANG THÀNH

+ xã Trưng Vương, H. Hòa An

Xóm Bó Mu, xã Trưng Vương, H. Hòa An

ĐT: 0989.724.888

18

+ TÔ ĐỨC LUẬN

+ Họ Tô Hưng Yên tại TP Cao Bằng

Số 28A, Tổ 17, P. Tân Giang, TP Cao Bằng

ĐT: 0985.522.747

19

+ TÔ VŨ KIÊN

+ xã Quang Trung, h. Trà Lĩnh

Tổ 4, P. Đề Thám,

TP Cao Bằng

Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh CB; ĐT: 0982.193.446

20

+ TÔ THỊ HIỆP

+ Cốc Lùng, Đồng Chúp

Số 11A, tổ 11, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng

Công ty Bảo Việt Cao Bằng.

ĐT  0915.660.869

                                                                                                                                         TRƯỞNG BAN                                                                                                                                                                                      T/M BAN LIÊN LẠC

                                                                                                                                             Tô Vũ Hải