Kế hoạch Tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 841 năm ngày giỗ danh nhân Tô Hiến Thành

 

UBND XÃ HẠ MỖ

BQL DTLS ĐỀN VĂN HIẾN

 

 
 
Số: 02 /KH - BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hạ Mỗ, ngày 08 tháng 7  năm 2020.


KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ dâng hương kỉ niệm 841 năm ngày giỗ

danh nhân Tô Hiến Thành

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày16 tháng 11 năm 2011 của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh ttrong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Nhân dịp kỉ niệm 841 năm ngày giỗ danh nhân Tô Hiến Thành, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Đền Văn Hiến xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương kỉ niệm 841 năm ngày giỗ danh nhân Tô Hiến Thành như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Tưởng nhớ tới danh nhân Tô Hiến Thành, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. Nhằm giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào dân tộc.

2. Yêu cầu

          Tổ chức lễ dâng hương đảm bảo nghiêm trang, thành kính, tạo được không khí phấn khởi trong nhân dân.

II. QUY MÔ TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI

1. Quy mô tổ chức:Cấp di tích.

2. Thời gian tổ chức:

          Tổ chức Lễ vào 02 ngày: 11, 12 tháng  6 năm Canh Tý tức ngày 31/7, 01/8 tháng 8 năm 2020.

3. Địa điểm tổ chức:

          Lễ dâng hương kỉ niệm 841 năm ngày giỗ danh nhân Tô Hiến Thành diễn ra tại Đền Văn Hiến xã Hạ Mỗ.

4. Thành phần khách mời:

          - Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể huyện;

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, Cụm trưởng Cụm dân cư, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, Trường THCS, Trường Tiểu học, trường Mầm non, Trạm y tế, các Ban quản lý và Tiểu Ban quản lý các điểm di tích trên địa bàn xã và toàn thể nhân dân trong xã.

          - Dòng Họ Tô trên toàn Quốc.

          - Cán bộ, nhân dân làng Lạc Thị, Quỳnh Đô, Ích Vịnh huyện Thanh trì Hà Nội.

III. NỘI DUNG:

1. Ngày 11 tháng 6  năm Canh Tý(Tức ngày 31 tháng 7 năm 2020)

          - Từ 07 giờ 00 đến 07 giờ 30: Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Tế trình.

          - Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30: Các cụ vãi tụng kinh ;.

- Từ 14giờ 00 phút đến 16 giờ 00: Tế nữ quan;

- Từ 16giờ 00 phút đến 21 giờ 00: Hầu mẫu;

2. Ngày 12  tháng 6 năm Canh Tý (Tức ngày 01 tháng 8  năm 2020)

          - Từ 06 giờ 30 đến 08 giờ 00. Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Đại tế.

          - Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00: Lãnh đạo huyện, xã dâng hương.

                    + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

                    + Làm lễ dâng hương.

          - Từ 09 giờ 00 đến 09 giờ 30: Dòng họ Tô toàn quốc tổ chức dâng hương.

                    + Dâng văn Chầu tổ;

                    + Dâng sớ;

                    + Dâng hương.

          - Từ 09 giờ 30 đến 10 giờ 30: Văn nghệ.

          - Từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 00: Thụ lộc.

          - Từ 15 giờ đến 18 giờ 00 : Tế tạ, dọn dẹp.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều hành chung: Bà Đinh Thị Ngân - Trưởng ban

* Lễ tiết: Do ông: Tô Văn Thắc chịu trách nhiệm

          - Tổ chức lễ nghi theo đúng phong tục tập quán của địa phương, tổ chức công tác vệ sinh, bao sái, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho tổ chức lễ, tổ chức đón lễ từ cửa Đền vào trong dâng lễ.

-  Tổ chức Đón lễ trong nhà thánh. nhà Mẫu, người phụ trách chiêng trống (đội bát âm). Cử người châm hương (04 người).

          - Tổ chức Điều hành dâng lễ, thông báo công đức: Bà Đinh Thị Hiền.

* Khánh tiết: Phụ trách ông Đinh Hữu Thơ.

- Ngày 09/6/Canh Tý các cụ bản đền tổ chức bao sái toàn bộ, treo cờ xung quanh khu vực đền.

- Đề nghị Ông Đinh Hữu Thơ, ông Bùi Quang Kỳcử 20 người, Ông Bùi Quang Thông cử 05 người, Ông Nguyễn Thế Thuận – Chủ tịch Hội Nông dân cử 05 người dựng phông bạt, kê bàn ghế. vào ngày 09 tháng 6 năm Canh Tý và dọn dẹp bàn ghế, dỡ khung bạt vào chiều ngày 12 tháng 6 năm Canh Tý.

- Ngày 10/6/ Canh Tý, Đoàn Thanh niên, các cụ bản Đền tổ chức trang trí, bố trí loa đài, tăng âm phục vụ lễ dâng hương.

- Toàn bộ trang trí xong trước ngày 11 tháng 6 năm Canh Tý tức ngày 31 tháng 7 năm 2020.

- Công tác vệ sinh dọc đường làng từ đê xuống đền và trong khuôn viên đền đề nghị ông Bùi Quang Kỳ chịu trách nhiệm.

- Công tác trang trí hoa, lễ vật bàn lễ do bà Lê Thị Ngoằng chịu trách nhiệm.

* Lễ tân: Đề nghị bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Chủ tịch Hội Phụ nữ xãphụ trách

          - Đề nghị Phụ nữ cử 20 người của hội phụ nữ phụ trách tiếp nước, mời khách. Kết phối hợp bà Lê Thị Ngoằng tổ chức trang trí bàn lễ trước đền.

- Đề nghị Hội Người cao tuổi cử 05 ông, bà trong Hội người cao tuổi làm công tác tiếp khách cùng cán bộ xã Hạ Mỗ, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Đền Văn Hiến, các con cháu các cụ có công tu bổ tôn tạo đền, các đồng chí Bí thư chi bộ, Cụm trưởng Cụm dân cư.

- Tổ chức tiến lễ và trả lễ Bà Bùi Thị Nhẫm cử đoàn dâng hương nữ, đoàn trống: Ngồi bàn sắp lễ (5 người, trong đó 01 người ghi danh sách các đoàn vào dâng lễ), tiến lễ vào (06 người) và trả lễ ra (06 người); đón lễ nhà Mẫu (02 người).

Chú ý: Khi khách săp lễ xong mời khách vào uống nước, đồng thời tiến lễ vào trong dâng thánh. Chỉ tổ chức dâng hương khi ban tổ chức mời theo đoàn.

- Tổ chức phát lộc: Bà Hà, bà Đào.

* Công tác Văn nghệ, âm thanh: Giao bà Bùi Thị Phúc chịu trách nhiệm.

          - Thuê loa đài, đàn nhạc bằng nguồn kinh phí công đức

          - Các nghệ sĩ đến hát công đức và thụ lộc không có kinh phí.

* Hậu cần:Chịu trách nhiệm chính Ông Nguyễn Khắc Dũng – Ban quản lý Đền Văn Hiến

          - Nhân lực làm cỗ, bưng bê cỗ do ông Nguyễn Đức Thủy chịu trách nhiệm cử con cháu 111 cụ bản đền.

          - Số lượng cỗ do ông Nguyễn Khắc Dũngchịu trách nhiệm liên hệ với ông Tô Văn Thắc đảm bảo và chuẩn bị mua bán lương thực thực phẩm.

          - Đề nghị ông Nguyễn Thế Tùng – Bí thư chi bộ 3, vận động  người dân xóm An Lạc làm cỗ và bưng bê cỗ.

                    * Lưu ý: Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm.

* Công tác An ninh

Đề nghị ông Nguyễn Văn Hải đảm nhiệm cử lực lượng lên phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội.

*Công tác Y tế

Đề nghị Trạm y tế cử 02 y tá thường trực buổi sáng ngày 12 tháng 6 có trách nhiệm sơ cấp cứu kịp thời khi có trường hợp cần thiết.

*Công tác tổ chức mời và viết giấy mời

          - Giấy mời: In giấy mời: ông Nguyễn Xuân Việt

          - Viết giấy mời và chuyển giấy mời: UBND xã, cụm trưởng, Bí thư chi bộ, doanh nghiệp, trường học- Ông Nguyễn Xuân Việt.

          - Viết và chuyển giấy mời các Ban quản lý di tích trên địa bàn xã, các tập thể, cá nhân khác, các Ban quản lý di tích lịch sử – ông Tô Văn Thắc.

          - Thông báo lễ dâng hương và mời toàn thể nhân dân trên đài truyền thanh: Nguyễn Xuân Việt.

*Ghi công đức

          - Đề nghị ông Nguyễn Xuân Thìn cử 4 Cựu chiến binh, Trường Tiểu học cử 04 cô giáo làm việc ghi công đức trong sáng ngày 12 tháng 6 năm Canh Tý tức ngày 01 tháng 8 năm 2020. Bàn giao sổ sách, tiền công đức cho thư ký đền (bà Quý).

*Kinh phí tổ chức

          Toàn bộ kinh phí tổ chức được lấy từ nguồn công đức của Đền Văn Hiến.

          Các ông bà có trách nhiệm dự trù các khoản chi thông qua ban tổ chức phê duyệt xin đề nghị tạm ứng và làm thủ tục chứng từ thanh toán.

            Trên đây là Kế hoạch tổ chức lễ dâng hương kỉ niệm 841 năm ngày giỗ danh nhân Tô Hiến Thành, đề nghị các ban ngành, đoàn thể quan tâm tạo điều kiện, các bộ phận phối hợp tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./.

Nơi nhận:      

- TT: Đảng uỷ, HĐND, UBND,UB MTTQ;

- Các ban ngành, đoàn thể liên quan;     

- Ban tổ chức lễ dâng hương;                 để T/H

- Lưu:  VHXH.

TM. BQL DI TÍCH LS ĐỀN VĂN HIẾN

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND xã

Đinh Thị Ngân