Đà Nẵng sẽ hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý đất đai đa mục tiêu, đa tiện ích


                               Ông Tô Văn Hùng -- Giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong triển khai và hoàn thành Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố (TP). Cơ sở dữ liệu đất đai được khai thác hiệu quả đã giúp cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về quy hoạch sử dụng đất cũng như thuận lợi thu hút đầu tư. Xung quanh vấn đề này, phóng viên báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có cuộc trao đổi với ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng.

PV: Xin ông cho biết kết quả nổi bật sau nhiều năm thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu đất đai của TP. Đà Nẵng?

Ông Tô Văn Hùng:Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đất đai là một nội dung quan trọng để đảm bảo quản lý đất đai một cách minh bạch. Từ năm 2013, Ủy ban nhân dân (UBND) TP phê duyệt Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai TP. Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2018, định hướng đến năm 2020, cơ sở dữ liệu đất đai dần được số hóa. Đến tháng 11/2020, địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính với 534.607 thửa đất, đạt 151,52% so với kế hoạch được thành phố giao. Đồng thời, hoàn thiện cơ bản các cơ sở dữ liệu thành phần qua các năm gồm thống kê kiểm kê, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và giá đất. Hiện Sở TN&MT đã cơ bản hoàn thành đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000; đo đạc, định vị cắm mốc phân lô tái định cư các dự án trên địa bàn TP. Sở đã xây dựng phần mềm tra cứu hồ sơ đất đai phục vụ riêng cho ngành Thuế nhằm phục vụ công tác liên thông thuế điện tử.

Điểm nổi bật so với trước đây là đơn vị đã xây dựng thành công mô hình cơ sở dữ liệu tập trung. Trước đây, các Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện thực hiện nghiệp vụ đăng ký đất đai theo từng đơn vị rời lẻ, các đơn vị không thống nhất trong xử lý nghiệp vụ. Hiện nay, tất cả các quận, huyện đều được quy chuẩn trong một quy trình chung, hồ sơ dữ liệu thống nhất xử lý và lưu trữ dạng số tập trung. Điều này đã tạo thuận tiện trong công tác tổ chức quản lý vận hành và khai thác sử dụng.

PV: Để khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng đã xây dựng quy chế hoạt động, quản lý, vận hành như thế nào, thưa ông?

Ông Tô Văn Hùng:Sở TN&MT đã ban hành Quyết định số 460/QĐ-STNMT ngày 12/11/2021 về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, chia sẻ và cung cấp thông tin đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo đó, việc vận hành khai thác, phân quyền truy cập hệ thống, phân quyền chia sẻ dữ liệu và cung cấp thông tin được quy định rất rõ đối với từng cơ quan, cán bộ, công chức. Hệ thống thực hiện cung cấp phân quyền đến quận, huyện, xã, phường để cán bộ truy cập khai thác thông tin đáp ứng các yêu cầu về quản lý. Đối với các sở, ngành cần thông tin liên quan như: Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, UBND quận, huyện đều được phân quyền theo quy định tại Quyết định 460.

Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu sẽ được cung cấp các thông tin dữ liệu đất đai (trừ các thông tin dữ liệu thửa đất của các cơ quan, đơn vị quốc phòng, an ninh); thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân và địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; thông tin tọa độ thửa đất; hồ sơ đăng ký thế chấp...

Hiện nay, nhu cầu tham gia khai thác hệ thống ngày càng gia tăng. Sở TN&MT đang tổng hợp nghiên cứu bổ sung các nội dung vào Quyết định 460 nhằm đảm bảo việc tham gia hệ thống, khai thác thông tin của các đơn vị được đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

             Hiện Sở TN&MT Đà Nẵng đang tiếp tục đo, vẽ phục vụ số hóa dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố.

Người dân và doanh nghiệp dễ dàng truy cập Cổng thông tin đất đai Đà Nẵng tại website https://ttdd.tnmt.danang.gov.v...(hoặc ứng dụng Thông tin đất đai Đà Nẵng trên điện thoại thông minh) để tra cứu thông tin địa chính về thửa đất đang sở hữu hoặc thông tin địa chính về thửa đất đang muốn mua.

PV: Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục triển khai những nhiệm vụ gì để hoàn thiện và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai?

Ông Tô Văn Hùng:Nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP. Đà Nẵng hiện đại, đồng bộ, hoàn thiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ TN&MT, Sở TN&MT đã đề xuất dự án Bổ sung, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP. Đà Nẵng đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo đó, 100% thửa đất có cơ sở dữ liệu địa chính, dữ liệu đảm bảo đầy đủ thông tin qua các kỳ thống kê, kiểm kê đáp ứng nhu cầu cập nhật và khai thác sử dụng. Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tích hợp tất cả hồ sơ báo cáo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trong các thời kỳ đang được lưu trữ dạng giấy hoặc khuôn dạng khác vào cùng 1 hệ thống dữ liệu và được quản lý bằng 1 hệ thống phần mềm đồng nhất; Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu giá đất trên cơ sở dữ liệu không gian địa chính; Cập nhật thuộc tính giá đất trên địa bàn toàn TP với các nội dung: nhóm dữ liệu về vị trí đến từng thửa đất theo bảng giá; nhóm dữ liệu về giá đất cụ thể; nhóm dữ liệu thông tin chuyển nhượng trên thị trường; nhóm dữ liệu liên quan đến đấu giá đất…

Đặc biệt, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý đất đai đa mục tiêu với hạ tầng công nghệ thông tin đầy đủ các thành phần đã được lắp đặt, cài đặt, cấu hình các phần mềm hệ thống và các công cụ quản lý, sẵn sàng hoạt động, đảm bảo tính sẵn sàng cao, an ninh, an toàn thông tin và dữ liệu. Hiện dự án đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định xem xét thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

                       Lan Anh (Báo Tài Nguyên và Môi trường)