Người CCB học tập và làm theo Bác


Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03– CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015, chú Tô Quang Bộ - Chủ tịch Hội CCB phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương luôn gắn việc học tập và làm theo gương Bác trong việc thực hiện xây dựng Hội CCB vững mạnh – xuất sắc.

Hàng năm, trên cơ sở triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh của Bộ Chính trị, chú Tô Quang Bộ cùng Ban chấp hành Hội tổ chức cho 100% hội viên CCB tham gia các hội nghị học tập chuyên đề do Đảng ủy và Mặt trận tổ quốc phường tổ chức. Bên cạnh đó, chú Tô Quang Bộ còn tham mưu xây dựng bảng chuẩn mực đạo đức Hội CCB phường về học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác về “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” triển khai trong toàn hội học tập và thực hiện.

          Qua trao đổi chú Tô Quang Bộ cho biết: Trong học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Hội CCB phường đã triển khai và thực hiện hiệu quả mô hình “thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang của gia đình cựu chiến binh” bằng việc không rãi tiền vàng mã trên suốt dọc tuyến đường đi an táng, chỉ rãi nơi huyệt mộ, với mô hình này vừa tiết kiệm chi phí cho gia đình vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, do đó đã được hội viên thống nhất thực hiện và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực .

          Xác định phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là một trong những phong trào trọng tâm của công tác Hội, chú Tô Quang Bộ cùng Ban chấp hành triển khai sâu rộng trong toàn Hội những biện pháp, hình thức phong phú, qua đó động viên cán bộ hội viên tích cực tham gia. 5 năm qua, Hội phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Tân Uyên giải ngân cho 14 hội viên vay với số tiền 258 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn tự chủ xây dựng nguồn vốn Quỹ tương trợ với số tiền 144 triệu 900 ngàn đồng để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay sản xuất, chăn nuôi cải thiện kinh tế gia đình. Nhiều hội viên đã phát huy hiệu quả từ các nguồn vốn vay đề đầu tư vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trên năm. Điển hình có hội viên Ngô Văn Xích khu VI với mô hình VAC, Dương Đình Bề ở khu phố VII mô hình VACR, hội viên Nguyễn Văn Hải khu phố V và Nguyễn Văn Năm khu phố VIII với mô hình kinh doanh nhà trọ. Đến nay toàn Hội có 117/126 hội viên có mức sống khá giàu, 9 hội viên có mức sống trung bình, không có hội viên thuộc diện hộ nghèo. Hàng năm qua kiểm tra của Thị hội, Hội CCB phường đều đạt loại trong sạch vững mạnh xuất sắc.

          Với những kết quả đạt được, vừa qua tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03– CT/TW của Bộ chính trị do Đảng ủy phường Uyên Hưng tổ chức, chú Tô Quang Bộ được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.

                                                                         Theo TTĐT TU