Quyết không thẹn với tiền nhân

Kính dâng:

Đức Thủy Tổ Thần Long Đỗ Tô Lịch,

Bảo Quốc Trấn Linh Định Bang, Quốc Đô

Thăng Long Thành Hoàng Đại Vương

I,

Rời phương Bắc, hướng về Nam, đi mở cõi

Đạp gian nan, vượt đường đất trập trùng xa,

Mỗi bước chân đi, đều nghĩ về nguồn cội

Nặng trong tim, lòng yêu nước, đạo ông bà.

Mỗi lúc dừng chân, lòng luôn luôn tự hỏi

Sau Vua hùng, ai là Thủy tổ họ Tô ta?

II,

Tháng năm qua, vượt năm sông ngàn núi

Ổn định chỗ nơi, muôn trùng xa cách quê xa

Vất vả với thủy thổ thiên tai, vật lộn với ác thú để thích nghi tồn tại

Nhưng lòng luôn canh cánh nhớ quê cha

Với các nhóm tạm chia tay lòng những mong gặp lại,

Để hàn thuyên, tâm sự, trao đổi kinh nghiệm với quê nhà

Đã tổ chức Ban liên lạc họ Tô để chắp nối

Vấn tổ, tầm tông các chi họ nước ta.

Hơn mười năm kết quả bước đầu đầy phấn khởi

Nhưng ai là Thủy Tổ họ Tô lần mãi vẫn chưa ra

III,

Mừng trong dịp nghìn năm Thăng Long lễ hội

Phát hiện Thần Kỳ làm nức lòng cả nước ta:

Thần Long Đổ, Tô Lịch, người Việt đầu tiên xây dựng vùng đất mới

Thành hoàng đầu tiên Quốc đô là Thủy Tổ họ Tô ta

Qua các lần sắc phong trải qua các triều đại

Từ Tiền Lý, Đinh Lý Trần… chức của Thần gọi đầy đủ làL

Bảo Quốc Trấn Linh Định Bang, Quốc Đô Thăng Long Thành Hoàng Đại Vương

Tin tức lan đi như một làn gió mới

Phơi phới triệu triệu trái tim không riêng chỉ họ Tô ta

Khắp chốn lời hoan hô

Họ Tô có Thủy Tổ

Tự hào thay! Nước có nguồn, cây có cội,

Từ Cội nguồn này, những ngày giỗ hội

Chúng ta quyết thi đua hứa với hiền nhân

Trung với nước, Hiếu với dân

Xây dựng đất nước muôn phần đẹp tươi

Xứng là hậu duệ của Người

12/2010

Tô Bửu Giám