Kính dâng Đức Thuỷ Tổ Tô Lịch – Long Đỗ

I

 

Khí thiêng sông núi đúc nên Người

Long Đỗ hương thơm toả khắp nơi

Lao động cùng dân xây xóm ấp

Tận tình cứu trợ lúc thiên tai

Bại trận Cao Biền lui bái phục

Nhân thần Tô Lịch định chính ngôi

Bảo vệ nhân dân trong cuộc sống.

Liêm chính công minh Đức rạng ngời

 

II

 

Kể từ Tiền Lý được tôn vinh (*)

Gần hai nghìn năm đã hiển linh

Phạt Tống, bình Nguyên giữ đất nước

Giúp dân lo cuộc sống an bình

Đỡ cho miền Bắc cơn giông bão

Ngừa vùng biển đảo nạn đao binh

Trải Đinh, Lý, Trần …hộ dân Bảo Quốc

Trấn Linh – Định Bang Thành Hoàng sáng ngời (**)

 

 

                                                                                            14/09/2010

                                                                      Họ Tô Nam Bộ

                                                            Tô Bửu Giám phụng đề (***)

 

(*): Năm 545 sau công nguyên, Lý Nam Đế (Lý Bí) vinh danh Đức Tô Lịch bằng việc đặt tên thành quân sự của mình (nay thuộc phố cổ Hà Nội) là Tô Lịch Giang Thành

(**): Bảo Quốc, Trấn Linh, Định Bang là những mỹ tự do vua Trần Nhân Tông phong tặng thần Long Đỗ – Tô Lịch

(***): Cụ Tô Bửu Giám, năm nay 85 tuổi, lão thành cách mạng và là nhà nghiên cứu có uy tín của Nam Bộ, Trưởng ban danh dự họ Tô Nam Bộ. Tuổi cao sức yếu không ra Hà Nội dự lễ suy tôn Thuỷ Tổ được, cụ thành kính làm bài thơ này thay nén tâm nhang kính dâng Thuỷ Tổ họ Tô