Họ Tô tỉnh Phú Yên đi đầu trong việc chắp nối dòng họ ở miền Trung

Trong chuyến đi chắp nối dòng họ ở miền Trung, Thường trực Ban liên lạc họ Tô Việt Nam đánh giá chuyến đi đã thành công vượt dự kiến, đặc biệt là ở tỉnh Phú Yên.Ở đây đoàn đã đến thăm được 3 chi họ, được bà con các chi họ mong đợi và đón tiếp rất thân tình và trọng thị. Ngày đoàn rời Phú Yên, có những cụ cách xa thành phố Tuy Hòa 15km, đường rất khó đi vì đang sửa chữa, từ 5 giờ sáng đã có mặt ở thành phố Tuy Hòa để tiễn đoàn.

Chỉ mấy ngày sau, ông Tô Minh Quang người được đoàn ủy nhiệm đứng ra liên lạc với các chi họ Tô tỉnh Phú Yên đã lai vợ bằng xe máy đi 120km về huyện Đồng Xuân và tìm được một chi họ Tô ở đây.

Sau khi đoàn rời Phú Yên 2 tháng, ngày 14 tháng 8 năm 2011, bà con họ Tô tỉnh Phú Yên đã tổ chức cuộc họp mặt lần đầu để bàn việc chắp nối dòng họ và bầu Ban liên lạc họ Tô tỉnh Phú Yên. Hội nghị được tổ chức tại nhà ông Tô Minh số 95 Lê Thánh Tông, thành phố Tuy Hòa. Cuộc họp do ông Tô Minh Quang chủ trì có 42 người đại diện họ Tô thành phố Tuy Hòa, họ Tô huyện Phú Hòa, huyện Tuy An và huyện Đông Hòa đến dự. Hội nghị đã đề ra tôn chỉ hoạt động của Ban liên lạc chắp nối dòng tộc họ Tô tỉnh Phú Yên:

- Tăng cường chắp nối dòng họ Tô, phát triển rộng trong toàn tỉnh, thu thập tư liệu về các chi họ gửi về Ban liên lạc họ Tô Việt Nam để giới thiệu trong quyển sách Họ Tô Việt Nam là quyển phả của họ Tô cả nước.

- Xây dựng mối đoàn kết dòng tộc họ Tô và với các họ khác trong địa phương.

- Chia sẻ khó khăn trong cuộc sống

- Thăm hỏi chăm lo việc hiếu, tôn vinh người cao tuổi và khuyến học , khuyến tài.

Hội nghị đã bầu Ban liên lạc họ Tô tỉnh Phú Yên gồm 5 người:

          Ông Tô Minh Quang – Trưởng ban

          Ông Tô Minh – Phó trưởng ban

          Ông Tô Ngọc – Phó trưởng ban

          Ông Tô Hồng – Thư ký

Bà Tô Thị Liên – Thủ quỹ

Và cử Ban cố vấn gồm các cụ cao tuổi: Tô Nhược, Tô Nhiên, Tô Miên.

 

Đặc biệt là hội nghị đã đề ra chương trình và phân công cụ thể cho việc chắp nối tiếp theo:

- Ngày 24/8/2011 các ông Tô Minh Quang, Tô Nhiên đi huyện Đồng Xuân

- Ngày 30/8/2011 các ông Tô Minh Quang, Tô Miên đi huyện Tuy An

- Ngày 10/9/2011 các ông Tô Minh Quang, Tô Hồng đi huyện Sông Hinh

- Ngày 20/9/2011 các ông Tô Minh Quang, Tô Minh đi thị xã Sông Cầu

- Ngày 30/9/2011 các ông Tô Minh Quang, Tô Trí đi huyện Sơn Hòa

- Ngày 07/10/2011 các ông Tô Minh Quang, Tô Ngọc đi huyện Tây Hòa

- Ngày 15/10/2011 các ông Tô Minh Quang, Tô Trọng Xuân đi huyện Đông Hòa

- Ngày 25/10/2011 các ông Tô Minh Quang, Tô Thọ đi thành phố Tuy Hòa

- Ngày 05/11/2011 các ông Tô Minh Quang, Tô Sơ đi huyện Phú Hòa

Thường trực Ban liên lạc họ Tô Việt Nam chân thành cảm ơn các cụ Tô Miên, Tô Trí, các ông Tô Minh Quang, Tô Minh đã giúp đỡ đoàn hoàn thành chuyến đi chắp nối dòng họ ở tỉnh Phú Yên và sau đó lại chủ trì tổ chức được cuộc họp rất có kết quả để bầu Ban liên lạc họ Tô tỉnh Phú Yên và đề ra chương trình hoạt động cụ thể cho Ban liên lạc. Cảm ơn các cụ, các ông, bà có tên trong danh sách trên đã tích cực tham gia vào việc chắp nối dòng họ, xây dựng tình đoàn kết dòng tộc họ Tô tỉnh Phú Yên. Cảm ơn các bà Tô Minh Quang, Tô Minh là con dâu họ cũng đã rất nhiệt tình tham gia vào hoạt động tình nghĩa này.

                                                                                            TTHTVN

                                                                             (Viết theo biên bản cuộc họp

                                                                             Lần thứ 1 họ Tô tỉnh Phú Yên)