8 năm trước, có một giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội từ bỏ nghề giảng viên đi mở hàng tào phớ. Ai cũng cho rằng đây là kẻ tào lao và khùng; cho đến một ngày…

Chúng tôi ngồi chờ Tô Phước Thịnh ở 38 Trần Phú (Hà Nội), mấy phút sau, ông chủ của chuỗi cửa hàng tào phớ Tofu Hơn cả tào phớ và nước gạo Rice xuất hiện trong trang phục giản dị quần jeans ...

Trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về thân thế Đức Tô Hiến Thành, căn cứ bản kết luận cuộc Hội thảo Đan Phượng tháng 7 năm 1997 và các bản thần tích, thần phả ở các đình, đền thờ Đức Tô Hiến Thành, chúng ta biết Thân mẫu Đức Tô là Nguyễn Thị Đoan, người ở Ô Diên, nay là xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Gần đây, khi trao đổi với ông ...

Rời thành Đông Quan đến Lam Sơn,

Dâng sách Bình Ngô, cứu nước non:

                               Lấy ít địch nhiều, yếu chống mạnh.

                               Ngọn cờ Nhân Nghĩa, tấm lòng son.

                                          Thói ganh ghét có tự bao giờ ?

                                         Mấy trăm mạng sống thoắt sa cơ.

                                         Án Lệ Chi Viên oan nghiệt ấy,

                                         Nhức nhối nghìn năm câu chuyện xưa.

                               Trời ...