Nhiều đơn vị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI


         Đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai Nghị quyết tại hội nghị. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Ngày 28/12/2020, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh và Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Đại Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố (TP) Hồ Chí Minh đã triển khai các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết, trong đó tập trung vào 3 chuyên đề lớn là: Những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, quan hệ quốc tế, công tác xây dựng Đảng; về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; việc triển khai thực hiện 51 chương trình, đề án thành phần để góp phần thực hiện có hiệu quả 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm để phát triển TP Hồ Chí Minh đã được đề ra tại  Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP đã quán triệt toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng; Chương trình hành động, Chương trình làm việc toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều cùng ngày 28/12, Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

                   Quang cảnh hội nghị. (Ảnh:thanhuytphcm.vn)

Hội nghị đã được nghe đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, đã giúp cán bộ chủ chốt nhận thức đầy đủ, nắm vững chủ trương, quan điểm cơ bản, các mục tiêu từ nay đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, nhất là 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm phát triển TP.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Anh Tài - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đã nêu cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục tập trung một số nội dung trọng tâm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI TP. Đồng thời yêu cầu cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty và đơn vị tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ TP Hồ Chí Minh nói chung và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại Tổng Công ty nói riêng./.

             An Nhiên (tổng hợp)