Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 2


Đại tá Tô Việt Hà – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng khen thưởng cho các học viên đạt thành tích tiêu biểu trong khóa học.

Sáng ngày 26-11-2021, tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Sóc Trăng tổ chức Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 2) năm 2021. Đến dự có Đại tá Tô Việt Hà – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và các ngành có liên quan.

Qua 12 ngày học tập, 54 học viên là trưởng, phó phòng các sở, ngành cấp tỉnh, huyện và tương đương đã tiếp cận chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng toàn dân; công tác dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch... Kết quả kiểm tra, 100% học viên đạt khá, giỏi.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong khóa học.

                     Thanh Nam (Sóc Trăng)