THƯ CHÚC TẾT QUÝ MÃO - 2023 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ TÔ VIỆT NAM


 

                    Kính thưa các bậc cao niên và toàn thể bà con trong dòng Họ Tô Việt Nam!

          Nhân dịp Xuân Quý Mão - 2023, thay mặt Thường trực Hội đồng HỌ TÔ Việt Nam, tôi xin  kính gửi tới toàn thể Quý vị, bà con HỌ TÔ trong cả nước cùng với bà con HỌ TÔ đang sinh sống ở nước ngoài lời chúc mừng: Năm mới dồi dào  Sức khỏe, nhiều May Mắn, luôn Bình An và ngập tràn Hạnh Phúc !”.

          Năm 2022 với Đường lối sáng suốt của Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của TW Đảng, Quốc hội, Chính  phủ và Mặt trận Tổ quốc, nhân dân cả nước ta đã ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn dậy mạnh mẽ sau đại dịch Covid -19, tiến những bước mới và đạt được thắng lợi to lớn về mọi mặt: Kinh tế tăng trưởng cao, xuất - nhập khẩu lập kỷ lục mới, thiết lập các chuỗi cung ứng toàn cầu, chính trị - xã hội ổn định, nâng cao hơn nữa vị thế đất nước. Cộng đồng người HỌ TÔ Việt Nam vô cùng vui mừng và tự hào vì đã có đóng góp một phần vào thắng lợi đó.   

  

                                       GS.TS Tô Xuân Dân – Chủ tịch Hội đồng Họ Tô Việt Nam             

          Kính thưa bà con !

          Đại hội Đảng XIII của Đảng ta xác định: Phát triển kinh tế là trung tâm; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể nhân dân ta tiếp tục thực hiện đổi mới kinh tế, hoàn thiện hệ thống thể chế, giữ vững độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống các dịch bệnh - thiên tai hiệu quả”. Trên cơ sở đó, một số nhiệm vụ chủ yếu của  Hội đồng HỌ TÔ Việt Nam  là:

      + Tiếp tục công việc “Chắp nối dòng họtìm về cội nguồn, thờ phụng Tổ tiên”, tăng cường hoạt động nghĩa tình; thực hiệnviệc điện tử hóagia phả các chi họ; mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các dòng họ khác.

       + Cộng đồng HỌ TÔViệt Namtiếp tục phát huy phẩm chấtcủa cácDanh nhân và Anh hùng liệt sỹ HỌ TÔ,xây dựng Văn hóa dòng họvà đưaHỌ TÔ Việt Namthànhmột cộng đồng vững mạnh,đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sốngvăn hóatheo tiêu chí Đại hội V nhiệm kỳ 2018-2023đã đề ra  “Đoàn kết - Tự cường - Nghĩa tình - Phát triển”.

          + Thúc đẩy mọi gia đình và các Chi HỌ TÔ Việt Namchăm lo việc khuyến học, khuyến tàivàcác hoạt động xã hội, nhân đạo.Đẩy mạnh hoạt động Câu Lạc BộDoanh nhân ngườiHỌ TÔ, trước hết là Doanh nhân trẻ. Tích cực tìm ra hình thức phù hợp để tập hợp đông đảo Phụ nữ HỌ TÔ (con dâu và con gái) nhằm phát huy trí tuệ, nhiệt tình và sức mạnh của mọi người hướng vào mục tiêu chung.

          +Phát huy tinh thần tương thân tương ái trong dòng họ cũng như với các dòng họ khác, tăng cường đoàn kết vượt qua những khó khăn trong bối cảnh biến đổi khí hậu gay gắt, dịch bệnh và thiên tai bất ngờ cũng như những bất ổn trong nền kinh tế thế giới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

          Kính thưa bà con !                 

           Năm 2023, năm thứ 25 trong hoạt động DÒNG HỌ, Thường trực Hội đồng HỌ TÔ Việt Nam xin kêu gọi toàn thể Quý vị và bà con HỌ TÔ VIỆT NAM, kể cả người đang sinh sống ở nước ngoài, trên cương vị của mình, ra sức phát huy những thắng lợi, những kinh nghiệm hoạt động trong thời gian qua, hãy hoạt động mạnh mẽ hơn, thực chất hơn theo tiêu chí “Đoàn kết - Tự cường - Nghĩa tình - Phát triển”để cùng đưaHỌ TÔ VIỆT NAMthànhmột cộng đồng vững mạnhtrong cộng đồng các dòng họ mạnh ở Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Tổ Quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và giầu manh.

          Xin kính chúc bà con dòng HỌ TÔ VIỆT NAM năm mới Quý Mão 2023 dồi dào Sức khỏe, luôn Bình An, May Mắn và Mọi sự Tốt lành  !

                                                                               Xuân Quý Mão 2023

                                                                  TM. HỘI ĐỒNG HỌ TÔ VIỆT NAM                                                                                        

                                                                                        Chủ tịch

                                                                                              

                                               

                                                                       Giáo sư, Tiến sĩ: Tô Xuân Dân