Phát hiện đạo sắc phong cổ liên quan đến Thái úy Tô Hiến Thành


Sắc cổ được phát hiện không còn nguyên vẹn, phần bo quanh đã bị rách, tuy nhiên nét chữ và các hoạt tiết trang trí, ấn triện nhà vua còn khá rõ. Nội dung sắc cổ này là phong thần cho nhân vật lịch sử vương triều nhà Lý là Thái úy Tô Hiến Thành và giao cho xã Cương Đoán (nay là xã Cương Gián), huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thờ phụng. Niên hiệu ghi trên sắc: Đồng Khánh nhị niên thất nguyệt sơ nhất nhật - Ngày 1 tháng 7 năm Đồng Khánh thứ 2 (1887).

Được biết, Tô Hiến Thành quê ở làng Hạ Mỗ, huyên Ô Diên nay là thôn Hạ Mỗ, xã Hồng Thái, huyện Đan Phượng, Hà Tây (Hà Nội). Ông Đỗ Thái học sinh khoa Mậu Ngọ (1138), sống và làm quan dưới triều vua Lý Anh Tông (1133-1174) và Lý Cao Tông (1175 - 1209), làm đến chức Đại Liêu phù tá.

Ông còn được gọi là Lý Thái úy Tô Đại Liêu, là một nhân vật lịch sử văn võ song toàn, là danh nhân kiệt xuất về chính trị, quân sự và văn hóa của đất nước. Đặc biệt, Tô Hiến Thành đã tổ chức khai hoang lấn biển các vùng ven biển thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa và Hà Tĩnh ngày nay.

Sau khi mất đi, nhiều nơi tôn vinh ông làm Phúc thần, thờ ông làm Thành hoàng, nhiều địa phương trên cả nước đã lập đền thờ để ghi nhớ công ơn của ông.

Theo các nhà nghiên cứu địa phương học Hà Tĩnh, sắc cổ có nội dung phong thần cho quan Thái úy Tô Hiến Thành là sắc cổ lần đầu tiên được phát hiện ở Hà Tĩnh, thuộc nhóm quý hiếm cần được nghiên cứu, bảo lưu.

Theo nguồn tin từ website http://www.baohatinh.vn/