BÀ MẸ ANH HÙNG ĐẦU TIÊN


“Bà Trưng quê ở Châu Phong,

Giận người tàn bạo, thù chồng chẳng quên”*.

Bỏ mình giữa chốn trận tiền,

Nghìn thu gương sáng vẹn tuyền, trung trinh.

 

Khi hai con đã hy sinh,

Mẹ Nam Thiện quyết tự mình xông lên.

Giữa dòng điều khiển chiến thuyền.

Nhấn chìm quân giặc, lệnh truyền ba quân.

Tuổi già, sức yếu, lực tàn,

Đường cùng, thế bách, Mẹ đành quyên sinh.

 

Ba Vì nay có ngôi đền,

“Trưng triều Quốc Mẫu”, đề tên rõ ràng.

Đời đời khắc sáu chữ vàng,

Ghi ơn Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

                          Tô Bá Trọng

                               *Trích “Quốc sử diễn ca”