Học Anh


                   Học Anh vui thú làm thơ

          Đam mê phú lục những giờ rảnh rang

                   Học Anh thi tứ cao sang

          Những vần châu ngọc, những trang hào hùng

                   Học Anh nuôi chí tang bồng

          Bắc Nam vùng vẫy, đàng Trong, đàng Ngoài

                   Học Anh yêu nước, thương nòi

          Yêu quê hương, lại yêu người cần lao

                   Học Anh rèn luyện chí cao

          Chịu bao gian khổ, vượt bao thác ghềnh

                   Học Anh ghi tạc nghĩa tình

          Kính trọng thày giáo dạy mình lớn khôn

                   Học Anh gìn giữ vẹn tròn

          Yêu thương bè bạn như con một nhà

                   Học Anh đức tính hiền hòa

          Đối nhân, xử thế, trước là chữ Tâm

                   Học Anh gặp bước phong trần

          Oan trái càng lắm, tinh thần càng hăng

                   Học Anh khí phách Anh hùng

          Bảy mươi Xuân vẫn kiên trung một lòng

                                                      Tháng 6-2014

                                                     Tô Bá Trọng