GIẤY MỜI HỌP

THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ HÀ NỘI

Trân trọng kính mời: Ông (Bà) là Uỷ viên Ban Liên lạc Họ Tô Hà Nội.

Đến dự hội nghị: Sơ kết 2 năm hoạt động (2016-2017) và phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo của Ban Liên lạc Họ Tô Hà Nội.

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 06 tháng 8 năm 2017 (Chủ nhật)

                  (tức: ngày 15 tháng 6 nhuận năm Đinh Dậu)

Địa điểm: Nhà khách 99 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Địa chỉ: số 99 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kính đề nghị Ông (Bà) có mặt đúng giờ.

Trân trọng kính mời.

 

Ghi chú:

Khi nhận được giấy mời này, kính đề nghị Ông (Bà) liên lạc với ông Vỹ, Tel: 0976723743-0933954444 hoặc ông Hạnh, Tel: 0918038866để xác nhận thông tin.

Trân trọng cám ơn.

 

                          BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ HÀ  NỘI                                                                              

                                      TRƯỞNG BAN

 

                                            (Đã ký)

 

 

                                          Tô Xuân Dân